Iskolánk

Iskolatörténet röviden:

Az új iskola építésére vonatkozó konkrét megoldásra való írásos dokumentum 1867-ből származik. Hubert András községi bíró 1867. november 17-én kelt levelében kéréssel fordult az Egri érsekség Főpásztorához, melyben kéri a már megkezdett iskolaépítéshez való hozzájárulást. Ez a terület a község központjában található a volt Községháza szomszédságában a mai Hősök tere és a Baross Gábor utca sarokingatlana. A századforduló táján további két tanteremmel bővítették, így ekkorra a tantermek és a tanítók szám a 5-re növekedett.

1964-ben a Minisztérium engedélyezte az ének-zene tagozatos osztály indítását az első osztályban és ennek fokozatos kiépítését. Erre azért lehet büszke az iskola és Heves község, mert Eger mellett első ízben itt indult meg a művészeti tagozatos oktatás. Az iskola hálás azoknak az ének-zene szakos nevelőknek, akik igényes tanári munkával biztosították a gyermekek művészeti nevelését, több évtizeden keresztül az iskola falain túl elismerést szereztek, felelevenítették a város környezetének zene iránti igényét ebben az időszakban.

Az iskola életében új fejezet kezdődött 1987-ben. Búcsút kellett mondani a régi, megszokott környezetnek.1987 nyarán az iskola átköltözött a régi gimnázium épületébe a Fő út 16. szám alá. Erre a régi épület korszerűtlensége, életveszélyessége miatt került sor az épületet később lebontották. Az 1987/88-as tanévet így új otthonban, tágas rendezett körülmények között kezdtük meg. Nőtt a tanulócsoportok száma, több ponton változott a tantestület összetétele.

2003-ban iskolánk felvette Hevesi Józsefnek az iskola volt igazgatójának nevét, aki egyben korábbi díszpolgárunk, kórusunk névadója is. Ezzel is példát állíthattunk a lakóhelyhez, az iskolához való hűség felmutatásával, hiszen a Hevesi család négy nemzedéken át szolgálta, a szó legszorosabb értelmében településünket.

A Heves Város Képviselő Testületének döntése alapján 2011. június 30-án megszűnt a HVNOI Kempelen Farkas Általános Tagiskola. Az iskola tanulói és tanárai a 2011/2012-es tanévtől a Hevesi József Általános Tagiskolában folytatják tanulmányaikat illetve pedagógiai munkájukat.

  1. január 01. napjától a KLIK a fenntartója és a működtetője az intézménynek.  2015. szeptember 01. napjától a működtetést városunk önkormányzat vállalta át.

 

Iskolánk felszereltsége:

A kétszintes, U alakú épületet egy fajátékokból álló játszóudvar, sportpálya és egy kisebb területű zárt udvar övezi. A megyében egyedülálló futófolyosóval rendelkezik intézményünk, ahol nemcsak saját tanítványaink sportolhatnak, hanem helyet adunk megyei, térségi versenyeknek is.

Az intézményben 15 tanterem funkcionál, mindegyik felszerelt IKT eszközökkel, tornaterem, van modern számítástechnika terem, több száz kötetes könyvtár, fejlesztő szoba széleskörű eszközökkel, ahol 2 főállású gyógypedagógus foglalkozik segítséget igénylő tanítványokkal. Külső műhelyterem, ahol lehetőség van kreatív foglalkozások megtartására. A bábterem a bábszakkörösök helye, ahol sok vidám színdarabra készülnek diákjaink. Az iskolarádió adásait a Studiónkból közvetítjük. Európa szobát akkor hoztunk létre, mikor Magyarország is az Unió tagja lett. 2009-ben az iskola lelkes pedagógusai emlékszobát rendeztek be Hevesi József emléktárgyaiból.

A bejárati aula őrzi azoknak a tanulóknak a fényképét, akikre büszkék vagyunk, mert 8 évig kitűnően tanultak, „Jó tanuló, jó sportoló” díjban részesültek, sokat tettek a „Közösségért”, „Arany toll-, Arany ecset-,Ezüst címer-, Hevesi-„díjasok. Tehát egy dicsőség tábla. Az 1. emeleti vitrin ereklyéket tartalmaz, amelyekben az énekkarunk minősítő oklevelei, serlegei, fotói vannak. A falakon, a nevelői szobát övezve „Díszpolgáraink” fotói láthatóak, illetve Hevesi József mellszobra áll.

Az iskola falait az egész épületben tanítványaink kiváló munkái dekorálják az évszaknak, jeles napoknak megfelelően.

 

Pedagógiai munka:

A mindenkori iskolavezetés és a tantestület nagy kihívása volt és ma is az, hogy tisztességgel megfeleljen a mindenkori szülői és gyermekközösségi elvárásoknak, tudatosan törekedjünk a sokoldalúan képzett, az életben sikeresen helytállni tudó ifjúság nevelésére, pozitív jövőképük kialakítására.

Mindig kiemelt feladatunknak tekintettük a művészeti nevelést, aminek a mai napig hagyománya van, és minden erőnkkel azon leszünk, hogy ezt meg is tartsuk. A meglévő eszközeinkkel, a pedagógusaink szakmai tudásával és összefogásával segítjük a gyerekeket, hogy meglássák a szépet, az értéket, a hagyományt a zenében, a táncban, a rajzban, a kézművességben az irodalmi alkotásokban. Ebben segít a több éve működő néptánc csoport, báb csoport, kézműves csoport, énekkar.