Beiratkozási információ szülők részére_2021.

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét. Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára  április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva. Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az  iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését  egy másik iskolába.

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor. A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellettEz a következőképpen alakul iskolánkban:

A Hevesi Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola járványügyi protokollja elérhető az intézmény honlapján. Kérjük annak betartását!

http://hevesiskola.hu/blog/publication/jarvanyugyi-protokoll/

A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek.

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, az Egri Tankerületi Központ (Krekk Mária:+36303589368; maria.krekk@kk.gov.hu) is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.

Ünnepeljünk együtt!

A 6. osztályos tanulók és pedagógus segítőik – Horváth Ilona és Kovács Sándor – lelkesen készültek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc megemlékezésére. Sajnos a digitális tanrend miatt ez iskolai keretek között jelenleg nem valósulhat meg.
Így itt – iskolánk honlapján – állítanak méltó emléket a hősöknek.
Az elkészített március 15-i műsor itt tekinthető meg:
https://drive.google.com/file/d/1GJw5U8Oo2h7uP9XcsL42IvnzuiJzwwp6/view?usp=sharing

TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Szülők, Tanulók!

Az új munkarend szerint, 2021. március 8-tól kezdetét veszi a tantermen kívüli digitális oktatás. A zökkenőmentes munkához a következő információkat osztjuk meg:

DIGITÁLIS OKTATÁS

 • Ez nem rendkívüli szünet, hanem az oktatás módjának megváltozását jelenti
 • 2021 március 8-2021 március 31-ig a nevelő-oktató munka tantermen kívül, digitális munkarendben kerül megszervezésre.
 • 2021 április 1-2021. április 6. között tavaszi szünet lesz. Első munkanap április 7. szerda
 • A digitális munka elsősorban a KRÉTA rendszeren keresztül történik.
 • A KRÉTA rendszer a túlterhelés miatt akadozhat.
 • Nevelőink elérhetőek az általuk megadott módon, a KRÉTA rendszeren keresztül, segítenek abban, hogy minden tanuló teljesíteni tudja a feladatokat.
 • Az intézmény épülete nem kerül bezárásra, felvilágosítást lehet kérni személyesen a portán vagy a 36/545-222 telefonszámon.

ÉTKEZTETÉS

 • Heves Város Önkormányzata 2021. március 8.-2021. március 31. között azon gyermekek részére tud gyermekétkeztetést biztosítani, akik ezt igénylik.
 • Az igénylést írásban kell leadni az iskolában a portán, illetve aki még nem kapott adatlapot , személyesen megteheti szintén az iskola portáján. Az igényeket 2021. március 8. hétfő 12 óráig lehet leadni.
 • Az étkeztetési igény lemondható telefonon is a 36/545-222 telefonszámon.
 • Az ebédosztás az Arany János úti Tagóvodában lesz, minden nap 11:00-13:00 óra közötti időben.

GYERMEKFELÜGYELET

 • “A Kormány – tudva, hogy a szülők számára a koronavírus-világjárvány harmadik hulláma elleni védekezés érdekében elrendelt rendkívüli óvodai szünet és az általános iskolák tantermen kívüli, digitális munkarendre történő átállása többlet erőfeszítést, újabb megoldandó feladatokat jelent, ugyanakkor tekintettel arra, hogy a járvány az oktatási intézményekben is terjed – felkéri a szülőket, hogy az 1. § (1) bekezdése szerinti gyermekfelügyeletet csak a legszükségesebb esetben – különösen munkavégzés, védekezésben való részvétel – vegyék igénybe.

Verebélyi Zoltán                           Mezeiné Vass Ágnes

Tagintézmény-vezető                            Int.vez.helyettes

Farsang a Hevesi József Tagiskolában

S ha a mulatság véget ér,
Vedd le álruhád, tedd le maszkodat,
Maradj kinek rendeltettél,
Viseld büszkén igaz arcodat.
                           (Kishonthy Csilla)

2021. február 15. – február 19. között az iskola valamennyi osztálya a farsang jegyében töltötte mindennapjait.
A járványhelyzet miatt szigorúan osztálykereten belül, a hagyományoktól eltérően készülődtek a gyerekek.
Kezdetben furcsának és szokatlannak tűnt, hogy nem lehet közös iskolai mulatság, de a hét végére mindenkit “átjárt a farsang szelleme”.
Az ünnep lényegének, tartalmának megértése, átélése tevékenységek útján, különböző feladatok segítségével történt.
Az alsó tagozatosok verssel, mesével, tánccal, énekkel készülődtek. Változatos tevékenységekkel tették emlékezetessé a rendkívüli farsangot: közös éneklés, kiszebáb égetés, teadélután, sütikészítés, örömtánc … Természetesen a jelmezek sem hiányoztak.
A Jenaplan-os osztályok projekthetet terveztek, melyek közös előkészületet, gyűjtőmunkát igényeltek. Farsangi témájú tanítási órákat és hozzákapcsolódó szabadidős tevékenységeket tartottak. A 4.b osztályosok videót is készítettek tevékenységükről, ami itt tekinthető meg: Farsang_4B
A felső tagozatosak a játék mellett az osztályszintű zenés-táncos szórakozást részesítették előnyben.
A Diákönkormányzat  kezdeményezésére zsákbamacska vásárlásra is volt lehetősége minden tanulónak, mellyel a diákrendezvényeket támogatták.
Intézményünk valamennyi tanulója számára versenyt hirdettünk álarckészítés témában. Szebbnél-szebb, változatos technikákkal készült maszkok születtek. Nagyon nehéz választás elé állította a zsűrit. Végül a következő tanulók farsangi álarcait emelték ki:
Balog Dzsesszika 1.a,   Lólé Albert 1.j,   Danyi Melissza 2.j,   Balog Kevin 3.a,
Konkoly Giovanni 3.j,   Molnár Liliána 3.j,   Domán Kornélia 4.a,   Ofcsák Krisztián 4.a,
Konkoly Kitti 5.b,   Farkas Letícia 7.a,   Bundri Jázmin 7.b,   Konkoly Csaba 8.a,
Poczók Renátó 8.a, Bundri Ramóna 8.b, és Molnár Rikárdó – Horváth Brendon közös munkája 4.b.

Élményekkel gazdagodva zártuk a 2021. évi farsangot. Reméljük, hogy jövőre hagyományos módon is ünnepelhetünk.

Nagyné Tajti Valéria

Farsangi projekthét a 3.j-ben

A 3. j osztály tanulóival teadélután keretében terveztük meg a farsangi, heti – projektünket.
Célunk, hogy a gyerekek a farsangi ünnepkör eredetét és szimbólumait megismerjék, megalkossák az életkori sajátosságaik figyelembevételével.
Készítettünk plakátot, tanultunk farsangi kikiáltót, táncos mozgást farsangi témájú énekre.
Az iskolai könyvtárban gyűjtőmunkát végeztünk farsangi hagyományokról, népszokásokról.
Tantermünket bohócokkal, hajtogatott girlanddal, kalapos lufikkal díszítettük. A záró délutánra elkészültek a fiús és lányos álarcok is. A ruhajelmezekben mindenki más lehetett – még a tanító nénik is, – mint az, aki. Jelesül: Donald kacsa, varázsló, csontváz, Miki egér, cica, popsztár, karate-bajnok, cowboy, bűvész.
Közben szülinapost is köszöntöttünk.
A szülőknek köszönjük a rágcsálnivalókat.
Mókázással, vicces, ügyességi játékokkal, zene-bonával, tánccal űztük el a telet, jókedvvel várjuk a kikeletet.

Molnárné Szabó Márta – Kovácsné Sági Judit
tanító nénik

HITOKTATÁS: Szülői tájékoztatók 2021.

Az egyházak képviselői az iskolánkban folyó Hit- és erkölcstan oktatásáról a tájékoztatót a vírushelyzetre való tekintettel az alábbiakban teszik közzé.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 35. §, valamint a 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet rendelkezéseinek alapján az állami fenntartású általános iskolák valamennyi évfolyamán meg kell szervezni az Etika- vagy a Hit-és erkölcstan oktatást.

A törvényi előírások értelmében a szülő írásban nyilatkozik, hogy gyermeke Etika oktatásban vagy Hit-és erkölcstan oktatásban kíván-e részt venni.

A nyilatkozattételek időpontjai:

 • a leendő 1. osztályostanulók szüleinek: az általános iskolai beiratkozás alkalmával
 • újonnan beiratkozó tanulóknak: a beiratkozáskor
 • jogviszonnyal rendelkező tanulók esetén, a módosítási szándékot minden tanév május 20-ig írásban kell jelezni az intézménynek.

A Hit-és erkölcstan oktatását a 2021/22. tanévben az alábbi egyházi jogi személyek jelezték iskolánknak:

Református hitoktatás: Szülői tájékoztató 2021. vagy https://reformatus.hu/oktatas/hittan/

  Római katolikus hitoktatás:

HITOKTATÁS_RÓMAI KATOLIKUS_Szülői tájékoztató_2021