Farsangoltunk

“A jelmezbálban az a legjobb, hogy az ember kibújhatik a saját bőréből, hogy más lehet, tökéletesen más, mint aki a valóságban. (…) Hogy az ember néhány óráig azt játszhatja, hogy megváltozott, elvarázsolták, idegen és ismeretlen lett hirtelen.” (Szabó Magda)

Február 23-án iskolánk tanulói teljes mértékben megfeleltek a fent idézett mottónak.
Az idei farsang ismét óriási meglepetéseket tartogatott számunkra jelmezötletek terén. Kollégáim kreativitása és energiája határtalan. Valamennyi pedagógus személyesen is részese volt osztálya produkciójának, mely nagyban hozzájárul a közösség formálásához. Tanulóink évek múlva is emlékezni fognak a közös szereplésre.
Diákönkormányzatunk minden feltételt biztosított, hogy gyerek és felnőtt igazán jól érezze magát ezen a délutánon.
Motivációként az 1.b osztály verssel és tánccal nyitotta meg a bált. A ráhangolódást követően a győztes szívkirályok és szívkirálynők rövid keringőt mutattak be koronázásuk után. A délután egyik fénypontja nyolcadikosaink keringője volt, mely elvarázsolt és meghatott mindenkit. Egyéni jelmezesek jellemzően a legkisebbek közül kerültek ki igen szép számmal. A csoportos produkciókat többhetes készülődés előzte meg, így mindegyik tökéletesre sikerült:

 • 2.a osztály szellemes zongorafutamokat játszott el.
 • 2.b-sek sárkánytáncot jártak, a lovaggal küzdve.
 • 4.a osztály Spanyol-honba repített bennünket valódi bikaviadallal és spanyol tánccal ötvözve.
 • 4.b-sek Pinokkióként keltek életre egy fadarabból.
 • 5.a osztály “meghívta” a 100 tagú cigányzenekart, így a hangulat a tetőfokára hágott.
 • 5.b-sek a görög mennyekben emeltek minket, ahol minden Isten vidám táncot járt.
 • 6.b osztály már a közelgő foci világbajnokságra készült emelkedett hangulatban.

A zsűriben helyet foglaló nyugdíjas kolléganőnk, Czakó Józsefné elismerően nyilatkozott a produkciókról. Köszönjük önzetlen munkáját.

Köszönetünket fejezzük ki a Művelődési Központnak a helyszín biztosításáért, Luzsi Zoltánnak a hangosításért, valamint a Kádár Cukrászda felajánlásaiért.

E sikeres rendezvényünk nem jöhetett volna létre a kollégáim és tanulóink maximális helytállása nélkül.

Nagyné Tajti Valéria

IN MEMORIAM MAJOR LÁSZLÓNÉ (BALÁZS VERONIKA) (1954-2018)

major.1

 

„Most pontot teszek, s mint aki vesztett csatából maradt meg hírmondónak, s elfújta mondókáját: emlékezni és hallgatni akarok.”

Márai Sándor

 

 

Szomorú szívvel fogadtuk a hírt, hogy közel egy éves testi-lelki vívódás után bevégeztetett a sors. A sors, amely nem adott újabb esélyt számodra.
Hiába volt benned erős a vágy és akarat az életben maradáshoz, de a halál erősebb volt és elragadott családodtól, barátaidtól és tőlünk volt kollégáidtól.
Egy gazdag életút szakadt meg, s mi tisztelettel meghajtjuk fejünket előtted a pedagógus, az édesanya és a nagymama előtt.

Most búcsúzunk. Elköszönünk Tőled volt kollégánktól, aki része voltál életünknek. Együtt éltünk, részévé váltunk egymás életének. Mit mondhatnánk ennél többet? Nehéz a szó, mint mindig, amikor valaki útra kél közülünk. Nehéz elfogultság nélkül szavakat találni, amikor valaki több évtizedes közös munkálkodás után eltávozik abból a közösségből, amelynek elválaszthatatlan része, meghatározó egyénisége volt.

Ritka az, hogy valaki ennyi évet, egy munkahelyen tölt el. 1975-ben képesítés nélküli nevelőként kezdted meg pedagógushivatásodat a Hevesi V. Sz. Általános Iskolában. 36 éven keresztül voltál ennek az iskolának elismert pedagógusa. Igaz, 2011-ben az intézmény összevonás következtében a Hevesi József Általános Tagiskola nevelője lettél, de abban az épületben folytattad életutadat, amelyben a pedagógus pályádat kezdted. 4 éven keresztül, jó munkád elismeréseként tagintézmény-vezető helyettesként végezted nevelő-oktató tevékenységedet. Te azon kivételek közé tartoztál, aki mindvégig hűséges voltál az iskolához.

Ez alatt a 40 év alatt számtalan gyermeket tanítottál meg a betűvetés, a számolás művészetére, nevelted őket tisztességre. Arra vállalkoztál, hogy gyermekek nevelője, szülők helyettese, a rád bízott tanítványaid gondos vezetője legyél. A gyermekek iránt érzett szereteteddel szebbé, nemesebbé nevelted őket. Arra tetted fel életedet, hogy tanítványaidba örömet, boldogságot, tudást csepegtess.

Fáradhatatlan munkával irányítottad a rád bízott tanulók sorsát, akiket mindig partnernek tekintettél. Szakmai munkádra jellemző volt a nyitottság, a tolerancia és a folyamatos tenni akarás. A tanítási óráidra való felkészülést a lelkiismeretesség, a gyerekekkel szemben támasztott igényesség jellemezte.
Kapcsolatod nemcsak a diákokkal, hanem szüleikkel egyaránt közvetlen és barátságos volt. A tanítás mellett tevékenyen vettél részt a szabadidős programok, osztálykirándulások szervezésében egyaránt.

40 év alatt mindvégig pedagógus tudtál maradni. Kötelességtudó, lelkiismeretes, aki szeretettel teli odaadással foglalkoztál a tanítványaiddal. Ha itt lennének, nagyon sokan hálás szívvel mondanának Neked köszönetet.

Egy volt tanítványod így emlékszik vissza rád: „10 évesen léptünk be a “nagy” felsősök közé, ki az alsós tanító nénik, köztük Vera néni gondoskodása alól. Azóta 25 év telt el. Ezerfelé szóródott a számtalan kisgyermek, akik azóta, felnőttek már. Egy közös bennünk, hogy mindannyiunkat Vera tanító néni kísért négy éven át nagy szeretettel, figyelemmel, szigorral, de féltő gondoskodással. Nem tudjuk ezt megköszönni máshogyan, mint ahogyan én is teszem, hálás szívvel gondolok Vera nénire, ahányszor eszembe jut. Köszönjük a nevelést, a szeretetet, a szigort, az útmutatást. Mindegyikre szükség volt, hogy emberré váljunk.”

Ezért volt érdemes élned, és vállalnod a sorstól a jót és rosszat, a szépet és a csúnyát egyaránt. És ezért lettél pedagógus! Mert annak lenni: hivatás és áldozatvállalás.

Magas színvonalon végzett munkád jutalmául 2002-ben megkaptad a „Heves Város Közszolgálatáért” díjat, amelyet az a pedagógus érdemelhet meg, aki a nevelés, oktatás területén kiemelkedő vagy tartósan magasan színvonalú tevékenységet végez.

Kedves Vera! Szellemed itt él és közöttünk marad, hiszen példáddal bennünket is tanítottál szeretni ezt a hivatást és a szülők által ránk bízott gyermekeket.

Emlékeinkben megőrizzük a felejthetetlen egyéniségedet, a mosolygós, mindig barátságos arcodat, és azt a képet, amelyet Lukács Márta Gyertya című verse helyettem megfogalmaz:

„Egyenesen, szilárdan áll,
Fénylő szemmel fölfelé néz,
Önzetlenül ég, melegít,
A sötétnek nincs itt helye,
Hiszen, mint az igaz ember,
Ő is fényre van teremtve.
Olykor küzd az áramlattal,
És titokban sír talán,
Aztán ismét bíztat, hitre
Serkent, szinte megnő lángja,
Hogy rohamosan csökken, fogy,
Sőt csonkig ég, nem is bánja.
Küldetését befejezte:
Ő eltűnt, s csak azért égett,
Hogy a kereső szívébe
Fényt vigyen és melegséget.”

Verebélyi Zoltán

A Hevesi József Általános Iskola ismét sikeresen pályázott tehetséggondozó programra

1

Az elmúlt tanévben beadott, és elfogadott, NTP-KTK-17-B-0013 azonosító számú pályázat megvalósítására a 2017/2018-as tanévben kerül sor, Kézműves és Nyelv-mester tehetségműhelyek részvételével, 17 tehetségígérettel és 4 fő pedagógussal. A megnyert összeg 2 000 000 forint, amit a programok megvalósítására és eszközbeszerzésre fordítunk.

A pályázat címe: „Mesterségem címere”.  Vállalt fő tevékenység: tehetséggondozás és tehetségfejlesztés, hagyománygyűjtés és ápolás keretében. A komplex program tartalmaz kirándulásokat, kiállítás rendezését az elkészült munkáikból, iskolán kívüli helyszíneken megvalósuló foglalkozásokat, és dramatikus játékkal mutatják majd be a megszerzett ismereteket.

A pályázatban tervezett szakmai tartalommal célunk, hogy a tehetséges roma és hátrányos helyzetű tanulóink, a roma nép kulturális értékeiről, hagyományairól megszerzett ismereteit bővítsük, kiemelve a hagyományos roma mesterségek megismertetésével. Az iskolán kívüli foglalkozásokkal a kapcsolatteremtés, ismeretszerzés lehetőségeit nyújtjuk, és segítjük a roma közösségről kialakult hátrányos megítélés, pozitív irányban való értékelését. A foglalkozások megismerésével a későbbi pályaválasztásban segítjük diákjainkat, ezzel a helyi munkaerőpiacot is támogatva. A kirándulásokkal elmélyítjük ismereteiket, és a helyes, kulturált viselkedést formáljuk. A kiállítással az önbizalom, önbecsülés erősítése a célunk, felismerjék önmagukban az értékeket, és képesek legyenek azt megmutatni. A megvalósítással hozzájárulunk nem csak tanulóink, hanem rajtuk keresztül családjaik roma identitásának erősítéséhez.

Az első félévben tanulóink ellátogattak a Városi Könyvtárba, ahol ismerősként fogadták őket az ott dolgozók, és segítettek a hagyományos roma mesterségekhez kapcsolódó könyvek felkutatásában.

Első foglalkozások alkalmával a tehetségműhelyesek megismerték Czinka Panna történetén keresztül a roma zenélés hagyományait. Készítettek ritmushangszereket a környezetünkben található újrahasznosítható anyagokból, és selyemfestés technikával megörökítették Czinka Panna portréját. Interjút készítettek volt tanítványunkkal, Farkas Józseffel, aki a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatója volt. Társintézményünkben, a Zeneművészeti Tagiskolába, hangszerbemutatón vettek részt, ahol nagy élvezettel hallgatták a zenélő diákok hangszerelőadását.

A szövés-fonás technikája nem új számukra, jelen pályázatban ennek a változataival ismerkedtek, így a papírszövéssel, gyöngyszövéssel.

A Háziipari Szövetkezetbe és a Csillagbojtárba karácsonyi díszeket készítettek, papírfonással, hímzéssel, varrással. A foglalkozásokba beépítettük a meditációs mesélést, önismereti foglalkozást, amelyekkel önmaguk és társaik reális megismerésében segítettünk.

Mezeiné Vass Ágnes
szakmai vezető

DSCN1176DSCN1174 DSCN1147 DSCN1169 DSCN1146 DSCN1128 DSCN1138 DSCN1123 DSCN1122 DSCN1110 DSCN1118

PÁLYAORIENTÁCIÓS NAP

A munkaterv szerint, 2017. december 21-én tartottuk meg, idén először, a „Pályaorientációs nap”-ot.  Ennek a napnak célja volt, hogy segítsünk tanulóinknak a továbbtanulásukkal, pályaválasztásukkal kapcsolatos döntésekben. Mindezt játékos formában, szakmai bemutatókkal, előadásokkal valósítottuk meg.

A programokat bemutatóval és előadásokkal kezdtük, amelyek látványosak, érdekesek voltak. A Tűzoltóság gyakorlati bemutatóval, és vetítéssel tette érzékelhetővé a munkájukat, és egyben felhívta a figyelmet a veszélyekre.

A tűzoltók bemutatója után az alsó tagozatosok osztályfőnökükkel, napközis nevelőjükkel osztályukban folytatták a programot. Interaktív játékok, mesék, dramatikus játékok segítségével ismerkedtek a foglalkozásokkal.

Felső tagozatos diákjainknak folytatódtak a szakmákhoz kapcsolódó bemutatók.  A rendőrségi munkáról volt tanítványunk és kollégája életszerű, közvetlen beszélgetést folytatott, bemutatva a szakma hátterét is, és kiemelték a tanulás fontosságát. Nagy érdeklődéssel hallgatták a gyerekek, bátran kérdeztek. A honvédségi munkával is ismerkedtek, ami sok, számukra eddig ismeretlen információt tartalmazott. A Munkaügyi Központ munkatársa segítségével, nyolcadikosaink tesztek kitöltésével kaphattak információt arról, hogy személyiségüknek melyik szakirány felel meg a legjobban.

A sok információ meghallgatása után kellemes levezetés volt a forgószínpad-szerűen szervezett foglalkozás. Volt „Amerikából jöttem… „, képkirakó, szókereső, totó, rajzos feladat, filmvetítés.

Bízunk benne, hogy a délelőtt programjával sikerült bemutatni diákjainknak, hogy merre érdemes elindulniuk és egyáltalán milyen lehetőségek állnak rendelkezésükre.

Köszönetünket fejezzük ki a meghívott előadóknak és munkatársaiknak, hogy segítségünkre voltak ennek a programnak a megvalósításában:

 • Hevesi Rendőrkapitányság két dolgozójának, Burai István törzszászlósnak és Palla Tibor főtörzsőrmesternek,
 • Molnár Roland tűzoltó századosnak a Heves Megyei Katasztrófavédelem hevesi őrsparancsnokának és kollégáinak,
 • Holló István őrnagynak, a Magyar Honvédség dolgozójának,
 • Balsai Bertalannénak, a Hevesi Munkaügyi Központ munkatársának.

Köszönjük!

 

Mezeiné Vass Ágnes

int.vez.helyettes

Megérkezett a Mikulás

Kedden délután iskolánk báb szakkörösei segítettek a Mikulás várásban az alsó tagozatosoknak. Szerdán pedig a Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal városi Mikulása is ellátogatott hozzánk.  Délután pedig a felső tagozatosok találkozhattak vele a városi karácsonyfánál.IMG_1104IMG_1105 IMG_1111 IMG_1114 IMG_1121 IMG_1132 IMG_1178 IMG_1192 IMG_1209 IMG_1215 IMG_1219 IMG_1222 IMG_1227 IMG_1228 IMG_1229 IMG_1236 IMG_1239 IMG_1246

Nyugdíjas Klub látogatása

November 9-én a Nyugdíjas Klub tagjaival tölthettek vidám délutánt az 1. osztályosok. A báb szakkörösök rövid műsora után mesével, énekléssel, játékkal folytatódott a délután, amelynek végén ajándékot kaptak és adtak egymásnak a részt vevők.IMG_1017 IMG_1023 IMG_1024 IMG_1029 IMG_1033 IMG_1054 IMG_1062 IMG_1064 IMG_1065

Október 23.

Iskolánkban 2017. október 20-án ünnepi hangulatban gyűltünk össze a tornateremben, hogy méltó képen megemlékezzünk 1956 hőseiről, országunk sorsfordító eseményéről.

A műsorban szereplő diákok lelkesen készültek, hogy minél színvonalasabban adják át diáktársaiknak, tanáraiknak a történtek jelentőségét, nagyszerűségét. Versekkel, zeneszámokkal, prózai beszámolókkal, tánccal, mozgás jelenetekkel tették átélhetővé, megérthetővé a forradalmi napok történéseit.

A műsorban a 8.a és 8.b osztályos tanulók szerepeltek.

Felkészítő tanáraik: Magdáné Balázs Edit, Kállai Zsoltné, Górné Urbán Anita, Molnárné Szabó Márta.

1 2

„Törődjél és szeress, …”

„Törődjél és szeress,
Mindenki azt mondja:
Hogy amennyit most adsz
Annyit kapsz, majd vissza!”

Október 1. az Idősek Világnapja. Ez alkalomból a 2. b osztály tanulói és a bábszakkör négy tagja október 2-án a Szociális Otthon, október 3-án a Fehér Hárs Idősek Otthona lakóit köszöntötte. Nagy szeretettel és örömmel készülünk erre a napra minden évben. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek megtanulják tisztelni és megbecsülni az idős embereket, erősödjön a felelősségtudatuk a gondoskodásra szoruló emberek iránt.

Versekből, táncos népi gyermekjátékokból összeállított kis műsorral és magunk készítette apró ajándékokkal köszöntöttük a két Otthon lakóit. Reméljük A vidám nagyapa című dallal sikerült ezt a napot vidámmá tenni.

Résztvevők a 2. b osztály, Balogh Csenge, Balogh Angelika Ivett, Molnár Ferenc és Molnár Róbert a Bábszakkör Tagjai. Felkészítő Tanárok Nagyné Agócs Krisztina és Együd Árpádné.

 

Együd Árpádné
szakkörvezető