Ismerd meg szűkebb hazádat!

A múltat megismerni érdekes, izgalmas és sokszor tanulságos. Ezért kértem meg múzeumunk tagintézmény-vezetőjét – Gyimesiné Gömöri Ilona -, hogy meséljen osztályom tanulóinak arról, mi történt a szabadságharc idején városunkban.

Egy szerdai délutánon kisétáltunk társaságában Pusztacsászra, ahol azok az ispotályok (kórházak) működtek, melyekben kezelték a kápolnai csata sebesültjeit. Sajnos közülük sokan meghaltak. Az ő tiszteletükre állították azt a kopjafát, melynél minden évben koszorúkkal emlékezünk rájuk március 15-én.

A pusztacsászi temetőben megnéztük a nemzetőrök emlékművét. Mindazoknak az önkénteseknek nevét rávésték, akik itt gyülekeztek, majd elvonultak délre, hogy védjék a határt a szerb támadásoktól.

Itt találtuk meg Németh Albert nemzetőr honvédőrnagy sírkövét is. A jogot végzett ifjú jegyzőt 1848 nyarán, 28 éves korában országgyűlési követté választották, majd önkéntesként a hadseregbe állt. Közeli ismeretséget ápolt Mikszáth Kálmánnal. Évente meglátogatta a száműzetésben élő Kossuth Lajost.

A másik Császhoz kötődő ’48-as személyiség Petheő János. Az egri gimnázium elvégzése után katonának állt, majd részt vett a Jellasics elleni harcokban.

Csak egy pár óra alatt mennyi mindent tudtunk meg településünkről! Mindez része lesz a március 15-e tiszteletére készülő ünnepi műsornak.

Köszönjük szépen Ilonkának, hogy segítségével részesei lehettünk a múltnak.

Tompáné Sallai Éva

osztályfőnök

Farsang

Február harmadik hetének végén iskolánkban a farsangot ünnepeltük.

Az osztályonként tartott vigasság játékkal, tánccal zajlott. Volt lufifújás, seprűtáncoltatás, székfoglaló, és egyéb vidám és szórakoztató program.

A nap fénypontja az 1-2. osztályosok vonatozása volt. Ők végiglátogatták a nagyobb osztályokat.

Az emlékezetes délutánról az összeállítás itt tekinthető meg: https://drive.google.com/file/d/1YY95LrnYIbk4k1Hp1AANe9V0rj_E2HhJ/view?usp=sharing

A magyar kultúra napja

Ebben az évben rendhagyó módon emlékeztünk meg A magyar kultúra napjáról.

A felső tagozatos osztályok képviselői meglátogatták alsó tagozatos testvérosztályukat, rövid műsor keretében megismertették őket az ünneppel kapcsolatos tudnivalókkal. Ezt követően a tanulók kvízkérdések megoldásával számot adtak megszerzett tudásukról.
A 3-4. és az 5-6. évfolyamos diákoknak szépíró versenyt szerveztünk, amelyre nagy izgalommal készültek a tanulók.

Fehérné Tóth Alexandra

A cél: Győzelem

Nemzeti Tehetségprogram keretében megvalósuló program

A Hevesi József Tagiskola 8 tanulója vett részt „ A Cél: Győzelem” című pályázat keretein belül biciklitúrán és úszásoktatáson. Az évkezdést követően szeptember hónapban, egy közel 25 km-es túrát tettünk meg az iskola tanulóival és kísérő pedagógusaival Jászszentandrásra, annak külterületén található nevezetességeit érintve.

A reggeli készülődés és iránymutatások után elindultunk a túrára teljes létszámmal.

Elsőként, a tanulók megtekinthették a világon egyedülálló – Jászszentandrás külterületén található -, IPA Rendőrdombot, melyen Arthur Trop életnagyságú bronz szobra áll. Ehhez a területrészhez tartozik a szintén egyedi Szarvasgomba múzeum is, melyet csak kívülről tekintettünk meg.

A pihenő után folytattuk utunkat. Itt már jöttek az akadályok – gondolok itt a mély, homokos útra, illetve a fáradtságra -, de senki nem adta fel és kis idő után elértük a Jászszentandrási Strandot, melynek már a látványa is felüdítette a gyerekeket.

A belépők megvétele és a kerekpárok elhelyezése után a gyerekek már alig várták a hűsítő fürdőt.

Igaz, még várniuk kellet kicsit, hiszen előttük állt egy több órás úszásoktatás. Lehetőség nyílt a négy úszásnem alapjainak elsajátítására, – gyors-, mell-, hát-, pillangóúszás kartempóinak és lábtempóinak gyakorlására.

Az időjárásnak köszönhetően minden medencét kipróbálhattunk, így a gyerekeknek lehetőség adódott délután, az oktatáson megszerzett tudásukat kipróbálni a nagymedencében is.

Ebédre pizza várta a kifáradt és éhes nebulókat, aminek nagyon örültek.

A pihentető úszást követően indultunk vissza, amely már az elején nehezebbnek tűnt, mint az induláskor. Kijött a fáradság mindenkin, mely a vissza út felénél teljesedett ki. Végül időben és egységben megérkeztünk a kiindulási ponthoz, az iskolához. Mindenkin látszottak a fáradtság és ugyanakkor az öröm jelei.

Gratulálok a csapatnak.

Kozma István

Képes összefoglaló:

https://drive.google.com/file/d/1gHchESsNQp1djG1_R-6yo6oQOHyqVzFl/view?usp=sharing

Nemzeti Tehetségprogram keretében megvalósuló program

Budapestre kirándultunk

A Hevesi Körzeti Általános Iskola és AMI Hevesi József Tagiskolájában megvalósult „Cél: Győzelem!” elnevezésű NTP-SFT-20-0023 pályázat egyik programja volt a budapesti kirándulás. A kirándulásra 2021. június 2-án került sor.

Autóbuszos utazásunk első állomása Kispest volt, ahol találkoztunk Pisont Istvánnal. A jó hangulatú, motivációs beszélgetés során a harmincegyszeres magyar válogatott középpályás labdarúgó mesélt arról, hogyan lett egy békés megyei település hátrányos helyzetű, öt gyermekes roma családjából származó fiú világszerte ismert, sikeres focista. Beszélt nehézségeiről, melyen alázattal, kellő szorgalommal, kitartással sikerült túllendülnie. A gyermekek feltehették kérdéseiket, amelyekre a focista szívesen válaszolt, kielégítette kíváncsiságukat.

A beszélgetést követően elsétáltunk a közelben lévő Kispesti Futball Házba. Itt a kiállítás emléktárgyakat mutat be, melyek a Budapest Honvéd FC szurkolóitól és játékosaitól kapott felajánlásokból származnak. Tanulóink megismerkedhettek különböző mezek, érmek, kupák, fotók, festmények és egyéb relikviák eredetével, illetve hozzájuk kapcsolódó történetekkel. A felmerülő kérdéseikre választ kaptak. Nagy örömükre, a ház egyik termében csocsóasztal található, amelynél feledhetetlen perceket töltöttek.

A program utolsó állomása, a városrész egyik hangulatos étterme volt, ahol nagyon finom ebédet készítettek nekünk.

Az ebéd elfogyasztását követően a hazafelé úton megálltuk a Honvéd Stadionnál, azaz a Bozsik Arénánál. Sajnos csak kívülről volt lehetőségünk megtekinteni, de még így is elvarázsolta a gyerekeket.

Ezután fáradtan, de élményekkel telve utaztunk haza.

Képes összefoglaló:

https://drive.google.com/file/d/1gHchESsNQp1djG1_R-6yo6oQOHyqVzFl/view?usp=sharing

Kovács-Bakos Nóra
Kozma István
Jurányiné Besenyei Gabriella

„Mi leszek, ha nagy leszek?”

-Nemzeti tehetségprogram keretében megvalósult pályázat-

A 2020/21-es és 2021/22-es tanévben, a Hevesi Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hevesi József Tagiskolájának komplex tehetségműhely 2 nevelője és 8 tehetségígéret részvételével valósították meg -a Nemzeti Tehetségprogram által kiírt, NTP-KTK-20-B-0007 elnevezésű pályázatot, 1 000 000 forint keretösszegben.

A pályázat roma és szociokulturálisan hátrányos helyzetű fiatalok számára szervezett, 60 órás, tanórán kívüli, integrált környezetben megvalósuló, komplex tehetséggondozó program, melynek célja  a tehetségígéreteink pályaorientációjának előkészítése, szakmák megismerése komplex tevékenységekkel, a korosztály életkori sajátosságaihoz igazodva, játékos formában, kreatív foglalkozásokkal. A szakmák megismerése tematikus formában történt, a témára való motiválással, figyelemfelkeltéssel, IKT eszközök segítségével, majd ellátogattak a szakmát bemutató helyszínre, ahol közvetlenül megfigyelték a szakma sajátosságait, beszélgettek a munkahely vezetőjével. Az így szerzett ismereteket a pályázat keretében beszerzésre került eszközökkel, játékosan, interaktív feladatokkal rendszerezték, így például Lego járműveket építettek, szőttek, virágot ültettek, táplálékpiramist készítettek.  Az iskolán kívüli foglalkozásokkal a kapcsolatteremtés, ismeretszerzés lehetőségeit is nyújtottuk tanulóinknak.

A projekt keretében önismereti fejlesztő foglalkozásra is sorkerült pszichológus vezetésével, a műhelyvezetőjükkel  meditációs mesét dolgoztak fel.

Meghívott híres roma származású vendégünk Oláh Gergő énekes volt, aki a közvetlen személyével, az inspiráló gondolataival maradandó élményt jelentett az iskola tanulói és nevelői számára.

 Kiegészítő tevékenység keretében egy napos kiránduláson vettünk részt Szentendrén a Szabadtéri Néprajzi Múzeumba, a „Kendertől a vászonig” elnevezésű múzeumpedagógiai foglalkozáson.

Az immár ötödik éve megnyert pályázattal olyan szakmák megismerését tűztük ki célul, amelyek helyben találhatóak. A közvetlen megfigyelésen, megismerésen alapuló ismeretszerzéssel segítettük a tanulók későbbi, helyi lehetőségekhez igazított pályaválasztását, arra való tudatos felkészülést. Az elkészült tárgyiasult alkotásokból kiállítást szerveztünk iskolánkban, tanulói, nevelői közösség részére, a járványügyi helyzetre való tekintettel a szülőknek PPT bemutatót készítettünk. A beszerzésre került tárgyi eszközökkel-tároló szekrény, paraván, lamináló, flipchart tábla- a foglalkozásokat kívánjuk élményszerűbbé tenni.

Gálné Fülöp Ágnes

Nagyné Tajti Valéria

szakmai vezetők

Pályaorientációs Nap

Iskolánkban 2021. november 8-án délelőtt, tanítás nélküli munkanap keretében tartottuk a Pályaorientációs Napot.
Az alsó tagozatos gyerekek tanítóik irányításával játékos feladatokon keresztül ismerkedtek a különböző mesterségekkel, mai és régi szakmákkal. Sok ismeretet szereztek, tapasztalattal ettek gazdagabbak. A délelőtt jó hangulatban telt, a gyerekek együttműködőek, érdeklődőek voltak.
Az 1-4.osztály egy előzetesen összeállított ötlettárból válogathatott a tanulók életkorának megfelelően.
Párosító: eszközök-szakmák, szakma leírása-szakma neve
Csoportmunkában szakma-szókereső
Interaktívtáblán: szakma-memóriajáték, régi mesterségek bemutatása
Filmnézés: Hogyan készült? sorozat,
Mesenézés: Mekk Elek, az ezermester, Mese a hét mesterségről
Dramatikus játék
Activity
Mesterségem címere…
Ki vagyok én? –mesterségek kitalálása körülírás után
Szakmák eszközeinek felismerése hangjuk alapján
„Én 10 év múlva” – rajzokból montázs készítése
Célunk volt, hogy a gyerekek már kisiskolás korban megismerjenek különböző foglalkozásokat. Reméljük, munkahelyekre is ellátogathatunk a jövőben.
Köszönet a kollégáknak a nap sikeres megvalósításáért.

Molnárné Szabó Márta
munkaközösség-vezető

https://lightmv.com/hu/v/igc7y3x

Iskolai könyvtár rajzpályázat

2021 októberében, az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja alkalmából meghirdetett rajzpályázatra több osztály is küldött alkotásokat.

A pályázat témája könyvtárral, könyvekkel, olvasmányélménnyel, kedvenc mesével kapcsolatos volt, amelyre egyénileg, valamint egy – egy osztály közösen is adott le kreatív alkotásokat!

Ezeket osztályszinten, valamint a legjobbakat egyénileg is jutalmaztuk könyvvel, foglalkoztató füzetekkel. Minden pályázó egy színezhető könyvjelzőt kapott ajándékba.

Ezen kívül, az adott hónapban, a szabadidő hasznos eltöltése céljából, könyvtárral kapcsolatos rejtvényt, színezhető különbségkeresőt oldhattak meg a tanulók, valamint a kisebbek könyves kifestőket színezhettek.

A tanulók aktivitását tekintve úgy gondolom, a jövőben hagyományt teremthetünk ezzel a kezdeményezéssel.

Köszönöm a felkészítő pedagógusok munkáját!

Mészáros Zita

iskolai könyvtáros