Pályázatok

TÁMPOP_3.1.4.C_14_INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE
TÁMPOP_3.1.4.C_14_INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE

KÖZLEMÉNY

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti Tehetség Program keretében kiírtA hazai kettős vagy többszörös különlegességű tehetségeket segítő tehetséggondozó programok támogatása” című pályázatán sikeresen pályázott a Hevesi Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hevesi József Tagiskolája.

Pályázat száma:        NTP-KTK-20-B-0007

Támogatási összeg:   1.000.000 Ft

Projekt címe:             Mi leszek ha nagy leszek?

Projekt megvalósítása: 2020. 09. 07. – 2021. 12. 31.

Támogatott tevékenység:

 • Roma és/vagy szociokultúrálisan hátrányos helyzetű fiatalok számára szervezett, legalább 60 órás, tanórán kívüli, integrált környezetben megvalósuló, komplex tehetséggondozó program megvalósítása, melynek eredményeként tárgyiasult alkotás (pl. kiállítás, interaktív bemutató stb.) jön létre.
 • a tehetséggondozó program tematikájához kapcsolódó 1 vagy 2 napos tanulmányi út

A projektbe bevont tanulók száma: 8 fő

A projekt által érintett tehetségterület: komplex

KÖZLEMÉNY

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti Tehetség Program keretében kiírtA hazai és határon túli sporttehetségeket fejlesztő tehetséggondozó programok támogatása” című pályázatán sikeresen pályázott a Hevesi Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hevesi József Tagiskolája.

Pályázat száma:        NTP-SFT-20-0023

Támogatási összeg:   1 250.000 Ft

Projekt címe:             A cél: Győzelem!” -sporttehetségek kibontakozását segítő programok megvalósítása

Projekt megvalósítása: 2020. 09. 07. – 2021. 12. 31.

Támogatott tevékenység:

 • Legalább 60 órás, tanórán kívüli, a sport-tehetség kibontakozását segítő integratív szemléletű, a fizikai és érzelmi tényezők, az alapkompetenciák fejlesztését, továbbá a támogató környezet megteremtését segítő, az alábbi célkitűzéseket megvalósító foglalkozássorozat támogatása:
 • kongnitív készség fejlesztése;
 • feszültség-,szorongás-,stresszkezelés;
 • önértékelés és önbizalom fejlesztése;
 • kommunikáció fejlesztése;
 • társas készségek fejlesztése;
 • szülőknek szóló ismeretátadó workshop szervezése.
 • célja a szociokulturálisan hátrányos helyzetű sporttehetségek fejlesztése
 • digitális kompetenciák elmélyítését szolgáló, élmény- és felfedezés központú, komplex tehetséggondozó program megvalósítása.

 A projektbe bevont tanulók száma: 8 fő

A projekt által érintett tehetségterület: sport

Képkivágás-2

KÖZLEMÉNY

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti Tehetség Program keretében kiírt„Tehetséges roma, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű fiataloknak szóló tehetséggondozó programok megvalósításának, valamint a tehetségsegítő szolgáltatásokhoz való hozzáféréseinek, továbbá a roma fiatalok tehetségsegítővé válásának támogatása” című pályázatán sikeresen pályázott a Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola.

Pályázat száma:        NTP-RHTP-15-0055

Támogatási összeg:   1.756.000 Ft

Projekt címe:             Kell ma a világnak az, amit tudok? – A művészi alkotó képességek ápolása az esélyteremtés jegyében

Projekt megvalósítása: 2015. 11. 01. – 2016. 05. 31.

Támogatott tevékenység:

 • Projekt szinten legalább 60 órás tanórán kívüli, nem tantárgyi komplex tehetséggondozó program megvalósítása, ami egy téma mentén, legalább két tehetségterületet érint és a megvalósítás eredményeképpen tárgyiasult alkotás jön létre.
 • A tehetséggondozó program tematikájához kapcsolódó 1 napos színház/koncert/tánc vagy előadás/múzeum/kiállítás-látogatás.

A projektbe bevont tanulók száma: 20 fő

A projekt által érintett tehetségterület: nyelvészeti;térbeli-vizuális;

TÁMOP – 3. 1. 4. C-14 Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem

Elnyert támogatási összeg: 12 millió Ft

p1