Tájékoztató az etika / hit- és erkölcstan oktatásáról

Tájékoztató az etika / hit- és erkölcstan oktatásáról

2019/2020-as tanév 

Az egyházak képviselői az iskolánkban folyó hit- és erkölcstan oktatásáról tájékoztatót tartanak minden érdeklődő szülő számára.

A Hevesi Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tisztelettel hívja a szülőket erre a tájékoztató beszélgetésre.

Ideje: 2019. március 5-én (kedden) 16:00 órától

Helye: 3360 Heves, Gyöngyösi utca 50-52.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 35. §, valamint a 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet rendelkezéseinek alapján az állami fenntartású általános iskolák valamennyi évfolyamán meg kell szervezni az etika- vagy a hit-és erkölcstanoktatást.

A törvényi előírások értelmében a szülő írásban nyilatkozik, hogy gyermeke etikaoktatásban vagy hit- és erkölcstanoktatásban kíván-e részt venni.

A nyilatkozattételek időpontjai:

  • a leendő 1. osztályos tanulók szüleinek: az általános iskolai beiratkozás alkalmával
  • újonnan beiratkozó tanulóknak: a beiratkozáskor
  • tanulóink esetén, ha a szülő a következő tanévre vonatkozóan az etika vagy a hit-és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választását módosítani kívánja, az erre vonatkozó szándékát minden tanév május 20-ig írásban közli az igazgatóval és az érintett egyházi jogi személy képviselőjével. A változtatáshoz szükséges írásos nyilatkozathoz a nyomtatványt az osztályfőnököktől lehet igényelni.

A hit-és erkölcstan oktatását a 2019/20. tanévben az alábbi egyházi jogi személyek jelezték iskolánknak:

Magyar Katolikus Egyház

Keresztelő Szent János Római Katolikus Plébánia

3360 Heves, Hősök tere 8.

Magyarországi Református Egyház

Hevesi Református Egyházközösség

3360 Heves, Gyöngyösi utca 73.