FELHÍVÁS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBA TÖRTÉNŐ BEÍRATÁSRA A 2019-2020.TANÉVRE

FELHÍVÁS

 Az EGRI TANKERÜLETI KÖZPONT fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2019/2020. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor

a Hevesi Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában, Heves Gyöngyösi utca 50-52. és

a Hevesi Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hevesi József Tagiskolájában, Heves Fő út 16.

 2019. április 11. (csütörtök) 8.00 – 19.00 óra között

2019.április 12. (péntek) 8.00 – 19.00 óra között  

  Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  1. A gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
  2. Születési anyakönyvi kivonat, TAJ kártya

3.Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás:

    – óvodai szakvélemény

    – járási szakértői bizottság szakértői véleménye

    – sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, felülbírálati kérelem esetén az Egri Tankerületi Központ igazgatója jár el.

2019.

Az egyes általános iskolák körzetébe tartozó települések, utcák, és terek nevét az alábbiakban közöljük:

Település:HEVES

HEVESI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÖRZETI TAGISKOLÁJA

3360 HEVES, Gyöngyösi utca 50-52.

Iskolánk körzetéhez tartozó utcák:

Alkotmány, Apponyi, Akác, Arany J. Batthyány,Bartók Béla, Básthy, Béke,Béla király, Bem, Bercsényi, Bernáthegy, Bethlen, Blaha, Bocskai, Bródy,Budai Nagy Antal, Damjanich, Dankó páros, Dobó, Dózsa György, Dr.Guba S. Egri, Erdőtelki, Erkel, Erzsébet tér, Felvidéki, Gárdonyi, Gyöngyösi, Hellebronth, Holló, Honvéd,Hősök, Jókai,József Attila, Káli, Kapitányhegy, Károlyi, Katona, Kazinczy, Klapka, Kossuth,Kölcsey, Május 1.,Madách, Mária, Mátyás király, Mikes, Mikszáth, Orgona, Ősz, Patkó, Pefőfi, Pozsonyi,Prímás, Rákóczi, Rózsahegy, Sárgapuszta, Semmelweis, Somogyi,Széchenyi, Szegfű, Szent István, Szerelem Alfréd, Táncsics,Tél, Vágóhíd, Vásár, Vásártér, Vasútállomás, Vértanú, Zrínyi,Hevesvezekényen és Tenk  közigazgatási területe

HEVESI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

3360 HEVES, FŐ ÚT 16.

körzetéhez tartozó utcák

Ady,Álmos,Aradi,Árpád, Asztag, Bajcsy-Zsilinszky Endre,Baross G.,Brassói, Búteleki, Csabavezér, Csárda, Cseplye, Cserkész, Csobolyó Csokonai Vitéz M.,Dankó(páratlan), Deák, Dr.Szentgyörgyi A.,Erdélyi, Fáy, Fő út,Hajnal, Hegedűs, Hevesi J.,Hősök, Hunyadi, Kodály, Kolozsvári, Lehet, Liszt F., Major,Marci, Móra F., Móricz Zs.,Munkácsi, Nyár, Pusztacsász, Radnóti M, Szabadság, Szél,Szentandrási, Szüret, Tavasz, Tűzoltó, Újvidéki, Vasvári, Vörösmarty,Pély közigazgatási területe