Emlékeztünk…

Március 15. a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja, az 1848-49-es polgári forradalom és szabadságharc kezdete. 

Pesten,1848.március 15-én reggel Petőfi és társai, a bécsi forradalom hírére a pesti fiatalok a cselekvés útjára léptek és a szemerkélő esőben elindultak a Pilvaxból az egyetemre. Az egyetemi ifjúság csatlakozása után mintegy ezren folytatták útjukat a Hatvani utcába, Landerer Lajos és Heckenast Gusztáv nyomdájához. Itt Irinyi a nép nevében lefoglalta a sajtót, majd a nyomdászok kinyomtatták a Tizenkét pontot és a Nemzeti dalt.

Délután háromkor a Nemzeti Múzeumnál nagygyűlést tartottak, majd a tízezres tömeg a Pest városi tanácshoz vonult, és a tanács tagjait is rábírta arra, hogy csatlakozzanak a Tizenkét pont követeléseihez. Forradalmi választmány alakult, majd a tömeg elindult Budára, hogy a végrehajtó hatalom legfontosabb kormányszékével is elfogadtassa követeléseit, s kiszabadítsa börtönéből a jobbágyfelszabadítás egyik szószólóját, Táncsics Mihályt. A Helytartótanács, nem mert katonai erőszakot alkalmazni, elfogadta a Tizenkét pontot, Táncsicsot szabadon bocsátotta, s eltörölte a cenzúrát.

Fontos volt ez a nap, mert a magyar szívekben mindig magában hordozott egy sajátos szimbolikus jelentéstartalmat, a szabadság, a fejlődés, a modernizáció és a nemzeti tudat érzését.

Mindezeket az eseményeket megható előadásban jelenítették meg 6. évfolyamos diákjaink az ünneplőbe öltözött diákseregnek.

Büszkék vagyunk erre a napra, büszkék vagyunk színjátszóinkra és felkészítőjére, akik elénk varázsolták a magyar történelem e fontos napjának eseményeit!

53642162_272185080366645_2465921456857415680_n 53794412_483125675562001_3188607454539677696_nTovábbi fotók a Hevesi Körzeti Iskola facebook oldalán láthatók!