Zenei tábor

Kedves Szülők!

A Zeneiskola nyári táborának időpontja: 2018. augusztus 27-31-ig 8-16 óráig.

Augusztus 27-én reggel 8 órára várjuk a táborozó gyermekeket. Kérjük, hozzák magukkal az egészségügyi nyilatkozatot, a hangszerüket, egy poharat, rossz idő esetén: esőkabátot, esernyőt. A tábor ideje alatt napi 4X-i étkezés biztosított a gyerekek számára.

A tábor tervezett programja:

– délelőttönként a szerdai nap kivételével: hangszeres, illetve kórus foglalkozások, szabadidős tevékenység (kézműveskedés, sportolási lehetőség, játékok).

– hétfő délután: Sportcsarnok – sportversenyek, ügyességi feladatok

– kedd délután: Népművészeti és Háziipari Szövetkezet – kézműves foglalkozás

– szerda: egész napos kirándulás Egerben – délelőtt Egri Vár – interaktív játék – ebéd – kisvonatozás, fagyizás

– csütörtök délután: pszichológus által irányított önismereti játékok, ügyességi csoportos vetélkedő, az iskola környezetének szépítése (fa-virág ültetés)

– péntek délután: főpróba – 15 óra Táborzáró Hangverseny, Kiállítás

További jó pihenést kívánok! Hétfő reggel 8 órakor találkozunk!

 

 

 

Hevesi pedagógusok kitüntetése a Líceumban

                        „A jó nevelő örök tanuló, s azonnal fölismeri, ha nálánál különb tanítványra talál.”

Pilinszky János

Az Eszterházy Károly Egyetem dísztermében 2018. június 1. napján rendezett pedagógusnapi ünnepségen Ballagó Zoltán, az Egri Tankerületi Központ igazgatója köszöntötte a meghívottakat. Az ünnepi műsort követően az idei tanév kitüntetettjei vehették át díjaikat. Az ünnepeltek között három hevesi pedagógust is köszönthetünk.

Kádár Imréné, a Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Zeneművészeti Tagintézményének zongoratanára számára az „Egri Tankerületi Központ Kiváló Pedagógusa” címet adományozta a fenntartó. dr. Kádár Imréné a hevesi Zeneiskola egyik alapító tagja. Fél évszázada kezdte zenetanári pályáját. Szolfézst és zongorát tanított. Jelenleg a hevesi Zeneművészeti Tagintézmény óraadó zongoratanára. Zenetanári munkája, a munkához való viszonya, tudása, lendülete, munkabírása kimagasló és elismerésre méltó. Hiteles, igazi pedagógus.

Árvai Erzsébet a Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Körzeti Tagiskolájának tanára a Miniszter Elismerő Oklevele” miniszteri elismerést vehette át. Szakmai tevékenysége, innovatív szemlélete példaértékű. Elhivatott a tehetséggondozás iránt. Számos tehetséges tanítványát indította el a művészpályán. Tudásmegosztó, publikációs tevékenysége figyelemre méltó. A tanítás mellett önálló alkotói tevékenységet is folytat. Az elmúlt 20 évben hat egyéni kiállítása volt. Árvai Erzsébet a Körzeti Tagiskolában maradandót alkotott az „Életfa” és a „Mesevár című mozaikfalak elkészítésével.

Verebélyi Zoltán a Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanára több évtizedes kiemelkedő pedagógiai és vezetői munkája, közéleti szerepvállalása, valamint a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók segítése érdekében végzett tevékenységéért a Miniszter Elismerő Oklevele” miniszteri elismerésben részesült. Emberi tartása, határozott tanári személyisége következtében meghatározó az iskola nevelő-oktató munkájában. Kollégái, tanítványai és a szülők tiszteletét, szeretetét élvezi. Kötelességtudata, szorgalma, állhatatossága elismerésre méltó.

Az elismerésekhez gratulálunk, sok sikert és jó egészséget kívánunk!

Szabó Imre Tiborné

intézményvezető

IMG_1758                                               IMG_1763                                               IMG_1766

A Zeneiskola 2017/18. tanévet záró programja

Tanévzáró:          2018. június 13. (szerda) 16.30        Művelődési Központ

Beiratkozás:        Heves, 2018. június 18. (hétfő) 10.00-18.00

Heves, 2018. június 19. (kedd) 10.00-18.00

Tenk, 2018. június 14. (csütörtök) 13.00-18.00

A beiratkozásra kérjük hozzák magukkal az alábbi dokumentumokat:

  • a zeneiskolai bizonyítvány
  • a gyermek oktatási azonosítója
  • lakcím kártya
  • TAJ kártya
  • a térítési díjmentességre illetve kedvezményre jogosító okiratok (a jegyző által kiadott gyermekvédelmi határozat, hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzetet igazoló határozat, a gyermek testi, érzékszervi fogyatékosságát igazoló okirat)

Lehetőség szerint kérjük a 2018/19. tanév I. félévére vonatkozó térítési díj befizetését, melyről jelenleg még nincs pontos információnk. Az aktuális díjakat a későbbiek során tesszük közzé.