HITOKTATÁS: Szülői tájékoztatók 2021.

Az egyházak képviselői az iskolánkban folyó Hit- és erkölcstan oktatásáról a tájékoztatót a vírushelyzetre való tekintettel az alábbiakban teszik közzé.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 35. §, valamint a 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet rendelkezéseinek alapján az állami fenntartású általános iskolák valamennyi évfolyamán meg kell szervezni az Etika- vagy a Hit-és erkölcstan oktatást.

A törvényi előírások értelmében a szülő írásban nyilatkozik, hogy gyermeke Etika oktatásban vagy Hit-és erkölcstan oktatásban kíván-e részt venni.

A nyilatkozattételek időpontjai:

  • a leendő 1. osztályostanulók szüleinek: az általános iskolai beiratkozás alkalmával
  • újonnan beiratkozó tanulóknak: a beiratkozáskor
  • jogviszonnyal rendelkező tanulók esetén, a módosítási szándékot minden tanév május 20-ig írásban kell jelezni az intézménynek.

A Hit-és erkölcstan oktatását a 2021/22. tanévben az alábbi egyházi jogi személyek jelezték iskolánknak:

Református hitoktatás: Szülői tájékoztató 2021. vagy https://reformatus.hu/oktatas/hittan/

  Római katolikus hitoktatás:

HITOKTATÁS_RÓMAI KATOLIKUS_Szülői tájékoztató_2021