„Mi leszek, ha nagy leszek?”

-Nemzeti tehetségprogram keretében megvalósult pályázat-

A 2020/21-es és 2021/22-es tanévben, a Hevesi Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hevesi József Tagiskolájának komplex tehetségműhely 2 nevelője és 8 tehetségígéret részvételével valósították meg -a Nemzeti Tehetségprogram által kiírt, NTP-KTK-20-B-0007 elnevezésű pályázatot, 1 000 000 forint keretösszegben.

A pályázat roma és szociokulturálisan hátrányos helyzetű fiatalok számára szervezett, 60 órás, tanórán kívüli, integrált környezetben megvalósuló, komplex tehetséggondozó program, melynek célja  a tehetségígéreteink pályaorientációjának előkészítése, szakmák megismerése komplex tevékenységekkel, a korosztály életkori sajátosságaihoz igazodva, játékos formában, kreatív foglalkozásokkal. A szakmák megismerése tematikus formában történt, a témára való motiválással, figyelemfelkeltéssel, IKT eszközök segítségével, majd ellátogattak a szakmát bemutató helyszínre, ahol közvetlenül megfigyelték a szakma sajátosságait, beszélgettek a munkahely vezetőjével. Az így szerzett ismereteket a pályázat keretében beszerzésre került eszközökkel, játékosan, interaktív feladatokkal rendszerezték, így például Lego járműveket építettek, szőttek, virágot ültettek, táplálékpiramist készítettek.  Az iskolán kívüli foglalkozásokkal a kapcsolatteremtés, ismeretszerzés lehetőségeit is nyújtottuk tanulóinknak.

A projekt keretében önismereti fejlesztő foglalkozásra is sorkerült pszichológus vezetésével, a műhelyvezetőjükkel  meditációs mesét dolgoztak fel.

Meghívott híres roma származású vendégünk Oláh Gergő énekes volt, aki a közvetlen személyével, az inspiráló gondolataival maradandó élményt jelentett az iskola tanulói és nevelői számára.

 Kiegészítő tevékenység keretében egy napos kiránduláson vettünk részt Szentendrén a Szabadtéri Néprajzi Múzeumba, a „Kendertől a vászonig” elnevezésű múzeumpedagógiai foglalkozáson.

Az immár ötödik éve megnyert pályázattal olyan szakmák megismerését tűztük ki célul, amelyek helyben találhatóak. A közvetlen megfigyelésen, megismerésen alapuló ismeretszerzéssel segítettük a tanulók későbbi, helyi lehetőségekhez igazított pályaválasztását, arra való tudatos felkészülést. Az elkészült tárgyiasult alkotásokból kiállítást szerveztünk iskolánkban, tanulói, nevelői közösség részére, a járványügyi helyzetre való tekintettel a szülőknek PPT bemutatót készítettünk. A beszerzésre került tárgyi eszközökkel-tároló szekrény, paraván, lamináló, flipchart tábla- a foglalkozásokat kívánjuk élményszerűbbé tenni.

Gálné Fülöp Ágnes

Nagyné Tajti Valéria

szakmai vezetők