Iskolánk névadójára emlékeztünk

Hevesi József 1889.október 8-án született Hevesen. A zenével, korán ismerkedett, 4-5 éves korában édesapja zongorázni tanította.
Tanulmányai elvégzése után tanító, kántortanító, később iskolaigazgató, neves nótaszerző lett.
Nagy figyelmet és energiát fordított a tehetséges, ám nehéz sorsú fiatalok felkarolására.
Nótái híresek, naponta hallhatjuk a médiában.
1970. szeptember 22-én halt meg.

Iskolánk 2003 óta viseli Hevesi József nevét.
Tisztelgünk emléke előtt: az iskola épületén belül emlékszobát rendeztünk be személyes tárgyaiból, kottáiból, lemezeiből.
Gondozzuk sírhelyét.
Megemlékezünk születésnapjáról, halála évfordulójáról.
Több alkalommal nagysikerű nóta-estet szerveztünk. A felesége által létrehozott alapítványt a kuratórium ápolja, minden tanév végén jutalmazza a kiemelkedő munkát végzett tanulókat, pedagógusokat. Az iskola énekkara is Hevesi József nevét viseli.
Hevesi József munkássága felvételt nyert a Hevesi Értéktárba.
Az idei tanévben a 3.a és 3.j koszorút helyezett el sírjánál. Az iskolában található mellszobornál a tanulók virágot helyeztek el és mécsest gyújtottak.
A faliújságot a 3.j osztály dekorálta a névadónk emlékére. Iskolarádión keresztül feladatot kaptak az osztályok. A kvízkérdések élettörténetére utaltak. Ének órákon, kórus-foglalkozáson hallgattuk, énekeltük nótáit.

Az emlékek akkor maradnak fenn, ha azokat életben tartjuk. Így tesszük mi is.

Molnárné Szabó Márta
kuratóriumi elnök