Szentendrei kirándulás

CSFTNM_logo

ntp_logo_color

A Hevesi Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hevesi József  Tagiskolájában jelenleg megvalósuló NTP-KTK-20-B-007 „Mi leszek, ha nagy leszek?” elnevezésű pályázat keretén belül, 2021. május 27-én kiránduláson vettünk részt.

A szentendrei Skanzenben másfél órás múzeumpedagógiai foglalkozás várt a tanulókra. A „Kendertől a vászonig” nevet viselő „órán” a növény termesztésétől az elkészült ruhadarabig ismerhettük meg a munkafázisokat.

Foglalkozás-vezetőink szeretettel vártak minket a fonóház bejáratánál. Bevezettek abba a helyiségbe, ahol a kenderfeldolgozás minden mozzanatát rendkívül szemléletesen láthattuk. A gyerekek rácsodálkoztak a hatalmas növényre, valamint a régi munkaeszközökre. Nagy örömünkre mindenki kivehette a részét az egyik legfontosabb munkafolyamatból: megtapasztalták, hogy a tiloló használata erőt és ügyességet kíván.

Saját karkötőt is készítettek a körmönfonás technikájával, amit emlékként elhozhattak magukkal a tanulók.

A foglalkozás után egy finom ebéddel zártuk a napot, melyet a Skanzen saját éttermében fogyasztottunk el.

Valamennyien új ismeretekkel, élményekkel gazdagodva zártuk a napot.

Nagyné Tajti Valéria, Gálné Fülöp Ágnes

Dia3Dia2Dia1

 

Napközi Erzsébet-tábor a Hevesi József Általános Tagiskolában

Iskolánkban 2021. június 21-től június 25-ig került megszervezésre a Napközi Erzsébet-tábor, amelyben 20 tanuló vehetett részt. A tábor szervezésénél célunk volt a gyerekek számára hasznos, élményekben gazdag kikapcsolódás nyújtása. A programok tervezésénél a változatosságra törekedtünk.

A gyermekek sok élménnyel gazdagodhattak, többek között: kézműves-, sport-, kulturális-, egészség- és környezettudatos foglalkozásokon fejleszthették képességeiket. Céljaink között szerepelt a kreativitás, az önkifejezés, a közösségépítés, az összpontosítás, a figyelemfejlesztés, az új élmények befogadása, csapatépítés, elfogadás, a szabadidő hasznos eltöltése, környezettudatosság, egészséges életmódra nevelés.

Sok sportprogramot, játékos vetélkedőt, kézműves foglalkozást és kirándulást szerveztünk. A művészeti nevelés, kézművesség, kulturális örökségeink, hagyományőrzés jellegű programra is sor került a turnusban.

Az időjárási viszonyok próbára tettek bennünket, de ennek ellenére elmondhatjuk, hogy sikeres, jó kedvben eltöltött és élményekkel dúsított héten vagyunk túl. Erről tanúskodik a következő kisfilm: Erzsébet-tábor.

Köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak, akik lehetővé tették, hogy a gyerekek részt vehessenek ebben a programban.

Köszönjük, hogy velünk tartottatok gyerekek!

Górné Urbán Anita és Kovács-Bakos Nóra

Nemzeti Tehetségprogram keretében megvalósuló pályázatok a Hevesi József Tagiskolában.

ntp_logo_colorCSFTNM_logo

A Hevesi Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hevesi József Tagiskolájának Tehetségműhely-vezetői  immár ötödik alkalommal valósítanak meg -a Nemzeti Tehetségprogram által kiírt- pályázatokat.  A 2020/21-es tanévben az NTP-KTK-20-B-0007 és NTP-SFT-20-0023 elnevezésű projekt programjai zajlanak.

Az ​NTP-KTK-20-B pályázat

1 000 000 forint keretösszegben, roma és szociokulturálisan hátrányos helyzetű fiatalok számára szervezett, 60 órás, tanórán kívüli, integrált környezetben megvalósuló, komplex tehetséggondozó program, amely a Komplex​ T​ehetségműhely 2 nevelőjének vezetésével és 8 tehetségígérettel valósul meg. A projekt a „Mi leszek, ha nagy leszek?” elnevezést kapta. Célja  a tehetségígéreteink pályaorientációjának előkészítése komplex tevékenységekkel a korosztály életkori sajátosságaihoz igazodva, játékos formában, kreatív foglalkozásokkal. Az iskolán kívüli programokkal azokat a munkalehetőségeket kívánjuk megmutatni, ami közvetlen tapasztalatszerzésre, és a későbbi pályaválasztásra ad lehetőséget. Tanulóink egynapos kiránduláson ismerhetik meg a különböző, hagyományos mesterségeket múzeumpedagógiai foglalkozás keretében. A foglalkozások megvalósítása munkaterv szerint történik, és a megnyert összegből eszközbeszerzésre is sor kerül. Például: Lego készlet, társasjátékok, paravánok, tároló szekrény, lamináló gép. A pályázat lehetőséget ad a diákoknak étteremben való étkezésre, híres roma emberrel való találkozásra.

Az NTP-TFJ-18 pályázat „ A cél: Győzelem!” elnevezéssel valósul meg, 1 250 000 forint megnyert összeggel, 3 nevelő vezetésével és 8 tanuló részvételével. A komplex foglalkozások létrehozásával célunk, hogy a tehetséges, hátrányos helyzetű, sportoló tanulóinkat mentálisan felkészítsük a versenyhelyzetekből adódó szorongás kezelésére, hozzásegítsük őket a bennük lévő értékek megismeréséhez, önbecsülésük fejlesztéséhez.  A bemutatókkal, online beszélgetéssel, versenyek levezetésével határozott fellépés, önbizalomerősítés és a digitális kompetenciák bővítése történik. Az iskolán kívüli foglalkozásokkal kapcsolatteremtés, ismeretszerzés lehetőségeit nyújtjuk. Az egyéni fejlesztésen túl, az együttműködési készségüket is fejleszteni kívánjuk. A munkaterv szerinti foglalkozások sikeres megvalósítása eszközök beszerzésével, és külső helyszíneken történő programok megvalósításával történik. Így beszerzésre kerülnek kerékpárok, sportfelszerelések, hátizsákok, társasjátékok, Beebot-robotok. Kirándulnak tanulóink Budapestre, részt vesznek kerékpártúrán, úszásoktatáson. Találkozhatnak elismert roma származású sportolóval, és szűkebb környezetünk sikeres sportolóival, sport tehetségeivel. Szakemberek segítségével megismerhetik a meditáció és önismeret technikáit.

Mindkét pályázati megvalósulás ​kiemelkedően támogatja  tehetségműhelyeink színvonalas, hatékony és eredményes működésé​t​. Hozzásegíti  tehetségígéreteinket, hogy meg tudjanak fogalmazni  egy önmagukról alkotott képet, felismerjék erősségeiket, gyenge pontjaikat és kialakuljon reális jövőképük.

Mezeiné Vass Ágnes

pályázati koordinátor

Tanévzáró

Az idén rendhagyó módon zártuk a tanévet. Minden osztály a saját termében nézhette meg az előre elkészített műsort, mely a következő linken megtekinthető: évzáró műsor.
A műsorban a 3.a osztályos tanulók szerepeltek.

A bizonyítványokat, a kiemelkedő munkáért járó jutalomkönyveket a tanulók az osztályfőnököktől vehették át az osztályukban. Kivéve azokat a tanulókat, akik az Erzsébet-tábor résztvevői – ők a kirándulás előtt kapták meg, hogy jól induljon a napjuk.

Ezzel a 2020/2021-es tanévet a mai napon lezártuk.

Obrcián Zsoltné

DÖK nap

Ebben az évben, június 14-én került megrendezésre a DÖK-nap a Hevesi József Tagiskolában.
A napot iskolagyűléssel kezdtük, ahol a tanév értékelése után osztályfőnöki, szaktanári dicséretben részesültek az arra érdemes tanulók.

A nap témája az OLIMPIA volt.
Jelképesen meggyújtottuk az olimpiai lángot, közösen esküt tettünk a szabályok betartásáról, majd zenés bemelegítés után kezdődhetett a játék.
Az osztályok 13 állomást jártak végig, ahol játékos formában megismerkedhettek egy-egy olimpiai sportággal, pl.: asztalitenisz, labdarúgás, váltófutás, síelés, vitorlázás. stb. Memóriajátékot játszottak, megismerték az ötkarika jelentését, a kabalafigurák történetét.
Ötletes aszfaltrajzokon jelenítették meg a különböző sportágakat és olimpiai jelképeket.

Eredményhirdetés után a 4. b osztályosok és tanítóik- Nagyné Tajti Valéria és Gálné Fülöp Ágnes – irányításával közös tánccal zártuk a napot.

Másnap az 5-8. osztályosok labdarúgó bajnokságával és tanár-diák mérkőzéssel zárultak az év végi programok.

Mindkét nap jó hangulatban telt, sok élménnyel gazdagodtunk.

Fehérné Tóth Alexandra

A következő linken a két nap fotói és videói elérhetők: DÖK nap

Vigyázz a vízre! – rajzpályázat

A Víz Világnapja alkalmából a Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola 2021-ben is meghirdette alkotói pályázatát. A Vigyázz a vízre! címet viselő versenyen a gyerekek 4 korcsoportban nevezhettek. A pályázat a környezeti nevelés fontosságára és a környezetvédelmi felelősségvállalásra hívta fel a figyelmet.

A megmérettetésen a Hevesi József Tagiskola 4. b osztályos tanulói a 2. korcsoportban sikeresen szerepeltek.

Eredményeink:
I. hely : Antal Larissza Viola
II. hely: Kállai Róbert
III. hely: Suha Dániel József

Felkészítő pedagógus: Gálné Fülöp Ágnes

A díjazottak oklevelet és ajándékcsomagot kaptak. Gratulálunk a szép eredményhez!193403484_4035791389829758_8497840711723537736_n