Farsangi programok az iskolában

          Február 17-én rendeztük meg a farsangi délutánt iskolánkban. Az iskola tanulóival közös programként felelevenítettük a kiszebábu-égetés hagyományát. Versekkel, mondókákkal, közös tánccal, majd a bábu elégetésével űztük el a telet.

   A délután további részében osztálykeretben folytatódott tovább a játékos, táncos-zenés, jelmezes mulatság.  Közös vonatozással zártuk a napot.

Farsangi álarckészítő verseny

A hónap elejétől készültek a szebbnél szebb álarcok, szemüvegek, amelyeket kiállítottunk az első emelet paravánjain.
A legszebb alkotások készítőit díjaztuk, jutalomban részesítettük.

Alsó tagozat helyezettjei:

  1.  Molnár Attila Nikolasz 2. j
  2. 3. a osztály közös alkotása
  3. Molnár Pamela 1.j

Felső tagozat helyezettjei:

  1. Kurucz Csaba 5. j
  2. Balogh Hanna Kincső 5.j
  3. Domán Kornélia 6.a

Fehérné Tóth Alexandra
DÖK vezető

https://drive.google.com/file/d/1mabMuDXfEBX074WJmHbksoz1rtTxFdi7/view?usp=share_link

Iskolánk névadójára emlékeztünk

Hevesi József 1889.október 8-án született Hevesen. A zenével, korán ismerkedett, 4-5 éves korában édesapja zongorázni tanította.
Tanulmányai elvégzése után tanító, kántortanító, később iskolaigazgató, neves nótaszerző lett.
Nagy figyelmet és energiát fordított a tehetséges, ám nehéz sorsú fiatalok felkarolására.
Nótái híresek, naponta hallhatjuk a médiában.
1970. szeptember 22-én halt meg.

Iskolánk 2003 óta viseli Hevesi József nevét.
Tisztelgünk emléke előtt: az iskola épületén belül emlékszobát rendeztünk be személyes tárgyaiból, kottáiból, lemezeiből.
Gondozzuk sírhelyét.
Megemlékezünk születésnapjáról, halála évfordulójáról.
Több alkalommal nagysikerű nóta-estet szerveztünk. A felesége által létrehozott alapítványt a kuratórium ápolja, minden tanév végén jutalmazza a kiemelkedő munkát végzett tanulókat, pedagógusokat. Az iskola énekkara is Hevesi József nevét viseli.
Hevesi József munkássága felvételt nyert a Hevesi Értéktárba.
Az idei tanévben a 3.a és 3.j koszorút helyezett el sírjánál. Az iskolában található mellszobornál a tanulók virágot helyeztek el és mécsest gyújtottak.
A faliújságot a 3.j osztály dekorálta a névadónk emlékére. Iskolarádión keresztül feladatot kaptak az osztályok. A kvízkérdések élettörténetére utaltak. Ének órákon, kórus-foglalkozáson hallgattuk, énekeltük nótáit.

Az emlékek akkor maradnak fenn, ha azokat életben tartjuk. Így tesszük mi is.

Molnárné Szabó Márta
kuratóriumi elnök

„Aki nem hiszi, járjon utána!”

A népmese napja alkalmából mesedélutánt tartottunk.

2022.szeptember 30.

Az alsó tagozatos gyerekek újra mesei hárompróba kihívást teljesítettek az alábbiak szerint.

A 4.osztályos tanulók szívesen vállalták, hogy kisebb társaiknak felolvassák a korosztályoknak megfelelő magyar népmeséket.

Ehhez kapcsolódtak a próbatételek.

1. és 2. osztályosoknak:

1. Puzzle a hallott mese illusztrációjával
2. A hallott mese szereplőinek válogatása színezéssel
3. Memóriajáték varázstárgyakkal

3. osztályosoknak:

1.Puzzle a magyar népmesék logójával
2. IGAZ-HAMIS állítások az elhangzott meséből
3. Memóriajáték varázstárgyakkal

4. osztályosoknak:

1. Puzzle a magyar népmesék logójával
2. A felolvasott mesében elhangzott varázsmondatok összekeveredett szavainak helyes sorrendberakása.
3. Totó (mese jellemzőiről)

A próbatétel nyertesei az osztályok tanulói, akik a próbák igazolásaként emléklapot, mese-délutánokra pedig mesekönyvet kaptak jutalmul.

Molnárné Szabó Márta
alsó tagozatos munkaközösség-vezető

ERZSÉBET-TÁBOR 2022

Erzsébet-tábor 2022

2022. június 27 – től július 1-ig Erzsébet- táborban vehetett részt 30 tanuló a Hevesi Körzeti Általános Iskola és AMI Hevesi József Tagiskolájából. Az iskola felújítása miatt a Zeneművészeti Tagintézményben tartottuk a foglalkozásokat.

A hét minden napján változatos, színes programokon vehettek részt a gyerekek, mint például kézműves foglalkozás, közösségi játékok, közös torna, iskolaszépítés virágültetéssel, foglalkozás az egészséges életmódról, múzeumlátogatás.

Pénteken kirándulással zártuk a hetet, melynek során meglátogattuk a Gyöngyösi Állatkertet, a Mátra Múzeumot, és a sástói Kilátót.

A tábort szervező pedagógusok: Górné Urbán Anita, Kovács-Bakos Nóra, Fehérné Tóth Alexandra

TANÉVZÁRÓ ÜNNEPSÉG

2022. 06.22.

Verebélyi Zoltán tagintézmény-vezető úr tanévzáró beszédében kihangsúlyozta, fontos tanulság, hogy csak az bízhat a sikerben, aki rendszeresen tanul, együttműködik tanáraival. Számos tanulónk ért el szép eredményeket különböző sport- és művészeti versenyeken. Közülük kimagaslik Balog István országos atlétikai versenyen való megmérettetése. Ő, a Hevesi József- díj kitüntetettje, és a Diáksport-serlegét vehette át. Konkoly Ferenc az MLSZ emlékplakettjét vette át.

Kitűnő- és jeles tanulóink könyvjutalomban részesültek.

Az ünnepségen vidám hangulatú műsort adott a 2. a és 2. j osztály, az 1. a osztályból pedig Molnár Szabina Anikó tanuló verset mondott.

 A Hevesi József Alapítvány kuratóriuma köszöntötte a nyugdíjba vonuló kollégáit: Együd Árpádnét, Verebélyi Zoltánt és Kovács Sándort.

 Zárásként megható jelenet részesei lehettünk, amikor egykori diákok búcsúztak a  nyugdíjba vonuló tanáraiktól.

Fotó: Jakab Tibor

Ballagás

“Fontold meg jól, mit kezdesz; válaszd meg az eszközöket okosságod szerint; munkálj fáradhatatlanul; s ha mindent, amit erőd s körülményed enged, megtettél: nem vádolhatod magadat, bár a kimenetel óhajtásodnak meg nem felel is.”

(Kölcsey Ferenc)

A végzős diákoktól az iskolatársak nevében verssel, búcsúgondolatokkal köszöntek el a hetedik évfolyamos tanulók, majd a ballagó diákok búcsúztak nevelőiktől, diáktársaiktól. Az iskolai kopjafára emlékül szalagot kötöttek a búcsúzó osztályok képviselői. Verebélyi Zoltán tagintézmény-vezető beszédében kiemelte: „Örülünk, hogy valamennyien jelentkeztetek középiskolába, felvételt is nyertetek, és a tanulás révén közelebb kerülhettek életcéljaitokhoz, későbbi munkátokhoz. Szorgalmas tanulást várnak tőletek szüleitek és mi is. Legyen erőtök, kitartásotok…Kívánom, hogy azok az alapok, amelyeket iskolánkban szereztetek, elegendőek legyenek ahhoz, hogy önmagatok számára célt tudjatok találni… Kívánom, hogy váljatok értékes emberekké, álljátok meg a helyeteket, érjétek el céljaitokat!”

Sport-díjat- az MLSZ emlékplakettjét- kapta Aszódi István 8. a osztályos tanuló. Kovács Sándor tanár úr a ballagó diákoknak útravalót mondott Jobbágy Károly: Az elhagyott repülőtér című versével.

Régi-régi hagyomány, hogy zárásként a végzős tanulókat lufijaik felengedésével engedjük el az iskola falai közül.

Pedagógusnapi elismerések

2022. június 3-án Egerben az Eszterházy Károly Egyetem dísztermében pedagógusnapi ünnepségen köszöntötték az Egri Tankerületi Központ fenntartásában működő intézmények tanárait, nyugállományba vonuló kollégáit.  

Az ünnepség keretében Miniszteri Elismerő Oklevelet vehetett át a Hevesi József Tagiskola pedagógusa, Tompáné Sallai Éva, több évtizedes kiemelkedő nevelő-oktató munkájának elismeréseként.

Pedagógus Szolgálati Emlékérmet vett át Verebélyi Zoltán tagintézmény- vezető úr, és Kovács Sándor tanár úr, akik a több évtizedes munka után ebben az évben nyugdíjba vonulnak.

Június 10-én Heves Város Önkormányzata nevében köszöntötték a pedagógusokat és adtak át díjakat, Sweiczer Sándor polgármester, és Ballagó Zoltán az Egri Tankerületi Központ igazgatója. A Hevesi József Tagiskolából Kovács-Bakos Nóra és Ternák Edit pedagógusok vehették át az Elismerő Oklevelet, kiemelkedő oktató-nevelő munkájukért. Az iskola dolgozói és tanulói nevében az elismerésekhez szeretettel gratulálunk, kívánunk további jó egészséget, jó pihenést, feltöltődést az elkövetkező hónapokban.