Pályázatok

 Képkivágás-2

KÖZLEMÉNY

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti Tehetség Program keretében kiírt„Tehetséges roma, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű fiataloknak szóló tehetséggondozó programok megvalósításának, valamint a tehetségsegítő szolgáltatásokhoz való hozzáféréseinek, továbbá a roma fiatalok tehetségsegítővé válásának támogatása” című pályázatán sikeresen pályázott a Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola.

Pályázat száma:        NTP-RHTP-15-0055

Támogatási összeg:   1.756.000 Ft

Projekt címe:             Kell ma a világnak az, amit tudok? – A művészi alkotó képességek ápolása az esélyteremtés jegyében

Projekt megvalósítása: 2015. 11. 01. – 2016. 05. 31.

Támogatott tevékenység:

  • Projekt szinten legalább 60 órás tanórán kívüli, nem tantárgyi komplex tehetséggondozó program megvalósítása, ami egy téma mentén, legalább két tehetségterületet érint és a megvalósítás eredményeképpen tárgyiasult alkotás jön létre.
  • A tehetséggondozó program tematikájához kapcsolódó 1 napos színház/koncert/tánc vagy előadás/múzeum/kiállítás-látogatás.

A projektbe bevont tanulók száma: 20 fő

A projekt által érintett tehetségterület: nyelvészeti;térbeli-vizuális;

 

 

TÁMOP – 3. 1. 4. C-14 Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem

Elnyert támogatási összeg: 12 millió Ft

p1