Iskolánk

Iskolánkban 349 tanuló tanul. Ennek 22%-a a környező falvakból bejáró tanuló, akik közül 42 Hevesvezekényről,olyan kistelepülésről, ahol nem működik általános iskola. Iskolánkban a matematikát tanítjuk emelt szinten, a felső tagozaton,2015-től pedig a testnevelést is 1.osztálytól kezdve, ami szintén vonzza a más körzetek tanulóit, hiszen a tankerületben máshol nincs ilyen lehetőség. A természettudományos tantárgyak kiemelt gondozást kapnak. Országos eredményeink nemcsak ezekből, hanem a humán tantárgyakból valamint kézilabdából is vannak.
Integráltan oktatjuk az SNI-s tanulókat, fejlesztésüket saját gyógypedagógussal végezzük. Kiemelt figyelmet fordítunk a BTMN-es tanulókra is. Az ő fejlesztésükre is képzett szakemberekkel rendelkezünk.
Van saját gyógytestnevelőnk, aki nemcsak a mi gyerekeink gondozását végzi, hanem Heves város alapfokú oktatási intézményeinek munkájában is részt vesz.
1.osztálytól tanítjuk az idegen nyelvet fokozatosan növekvő óraszámban. Amelyhez a tárgyi (2 nyelvi labor) és a személyi feltételek intézményi szinten adottak.

Alsó tagozaton iskolaotthonos oktatás folyik.A 2016-17.tanévtől elindítottuk a jenaplan programot felmenő rendszerben,ahová szülői döntés alapján lehetett jelentkezni.Ebben a tanévben egy osztály indult ezzel a programmal.A többi osztályok iskolaotthonos oktatási formában tanulnak.
A délutáni foglalkozásokon az 1-6.évfolyam magas létszámban vesz részt. A 7.8. évfolyamos tanulók egy része viszont az egyéb elfoglaltságuk (külön óra, zeneiskola, külső edzések stb.) miatt kérték a mentesítésüket a délutáni foglalkozások alól. Pozitív tapasztalataink vannak ennek bevezetéséről. Van olyan osztály, ahol magas létszámban vesznek részt tanulók, így javult az osztály tanulmányi eredménye a tavalyi év végi eredményhez viszonyítva. A szülők is örömmel fogadták ezt a lehetőséget azon tanulók esetében, akiknek nincs sok délutáni elfoglaltságuk.
Nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséggondozásra és a felzárkóztatásra egyaránt.
Iskolánkban 5. évfolyamtól a matematikát tanulhatják emelt szinten a tanulók, a 2015-16.tanévtől pedig ismét bevezettük a testnevelés emelt szintű oktatását, amellyel legfőképpen a város kézilabda utánpótlását igyekszünk elősegíteni. A testnevelés órák egy részét, heti rendszerességgel a városi sportcsarnokban tartjuk.
Tehetséggondozó műhelyek működnek a 2-6.évfolyamon, anyanyelvből, matematikából és művészetekből. A 8. osztályosok részére minden évben középiskolára előkészítő foglalkozásokat tartunk matematikából és magyar nyelv és irodalomból.
Idegen nyelvből heti 4 órában tanulnak a gyerekek.
Az országos kompetenciamérés eredményeink évek óta minden évfolyamon vagy az országos átlagon vagy a fölött vannak.
Saját szervezésű megyei versenyeinket a Művelődés –Szabadidő – Kultúra Alapítványunk hirdeti a pedagógusaink szervezésében. Ilyen versenyeink: a Kölcsey Ferenc Megyei Nyelvi Verseny, a Mátyás Ferenc serdülő Kézilabda Emléktorna, de 8.éve szervezzük a Kovács Ferenc Történelmi emlékversenyt is. Versenyeink több évtizedes hagyományokra tekintenek vissza.

Több természettudományos verseny területi fordulójának megrendezését is felvállaljuk –Zrínyi Ilona Matematikaverseny, Curie Kémia Emlékverseny, Jedlik Ányos Matematikaverseny-.
Iskolánk tanulói a tanév során számtalan szabadidős programon vesznek részt, melyek közül sok hagyományos, de vannak aktuális, a tanulók igényeihez igazodó rendezvényeink.
Évek óta nagy gondot fordítunk az egészségmegőrző- felvilágosító programok szervezésére, amivel igyekszünk gyermekeinket megvédeni a káros szenvedélyek okozta kedvezőtlen hatásoktól.
Az iskolai szülői szervezettel szoros kapcsolatban, minden évben jótékonysági bált szervezünk, amivel igyekszünk mindennapi gondjainkon, tárgyi feltételeinken javítani.
Tárgyi feltételeink megfelelőek. 17 tanteremmel, 4 szak-tanteremmel- 1 db természettudományos terem, 1 db számítástechnika terem.
2 db 16 fős nyelvi labor-,egy tízezer kötetes saját könyvtárral rendelkezünk. Van 1 db közepes méretű tornatermünk,ami felújítása 2016.szeptemberében fejeződött be.

2016.október 31-én fejeződött be a műfüves pálya megépítése Heves város önkormányzata által benyújtott sikeres pályázat eredményeként.
Iskolánk nagyszabású energetikai felújításban részesült.
IKT eszközökkel iskolánk jól ellátott a különböző pályázati lehetőség adta kihasználás következtében, aminek pedagógus és tanuló egyaránt örül.