SIMONYI ZSIGMOND KÁRPÁT-MEDENCEI HELYESÍRÁSI VERSENY

Iskolánk 16 felső tagozatos tanulója vett részt a XXIV. Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny 1. fordulóján. A járványhelyzet miatt a versenyt digitális formában szervezték meg.
A 2. fordulóba 4 körzetis tanuló jutott be, ahol a következő eredmények születtek:
2. hely Gál Nóra 8.b – felkészítője: Veresné Kiss Kamilla
5. hely Lányi Milán 7.a – felkészítője: Barna Andrea
8. hely Lévai Panna 7.a – felkészítője: Barna Andrea
16. hely Szalkári Máté 5.j – felkészítője: Fodorné Nagy Judit
20210511_08595620210511_085805(0)20210511_085723-1

 

Beiratkozási információ szülők részére_2021.

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét. Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára  április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva. Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az  iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését  egy másik iskolába.

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor. A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellettEz a következőképpen alakul iskolánkban:

A Hevesi Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola járványügyi protokollja elérhető az intézmény honlapján. Kérjük annak betartását!

http://hevesiskola.hu/blog/publication/jarvanyugyi-protokoll/

A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek.

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, az Egri Tankerületi Központ (Krekk Mária:+36303589368; maria.krekk@kk.gov.hu) is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.

Tájékoztató

Tavaszi szünet: 2021.04.01 (csütörtök) – 2021.04.06.(kedd)

2021.04.07. (szerda): Tanítás nélküli munkanap

Első tanítási nap: 2021.04.08. (csütörtök)

A szünet után az oktatás digitális munkarendben folytatódik.

A Kormány 145/2021. (III. 27.) Korm. rendelete rendes oktatásra történő visszatérésről rendelkezett, amelynek értelmében 2021. április 19-től a közoktatási intézményekben az oktatás személyes jelenléttel folytatódik.

Tájékoztatás a 2021. március 8-ától életbelépő iskolán kívüli, digitális munkarendről

A koronavírus járvány 3. hullámának terjedése miatt a Kormány újabb veszélyhelyzeti intézkedésekről döntött, amelyek a köznevelési intézményeket is érintik.

Az iskolákban 2021. március 8-ától 2021.március 31-éig a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre. A tavaszi szünet a tanév rendje szerint 2021. április 1-6. lesz.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Miniszteri levelében megfogalmazottak szerint a tantermen kívüli, digitális munkarend időszakában a kontaktusszám minél jelentősebb csökkentése érdekében a gyermekfelügyelet nem kerül megszervezésre.

A digitális oktatás időszaka alatt Heves Város Önkormányzata a veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjéről szóló 556/2020. (XII.4.) Korm. rendelet szabályainak megfelelő alkalmazásával gyermekétkeztetést biztosít az iskoláskorú gyermekek részére.

Heves Város Önkormányzata csak azon gyermekek részére tud gyermekétkeztetést biztosítani, akik ezt az illetékes Iskolánál igénylik.

A Hevesi Körzeti Általános Iskola esetében az ellátás az Arany János úti Tagóvodában (3360 Heves, Arany János út 36/b) vehető át, minden nap 11:00-13:00 óra közötti időben. A déli meleg főétkezés egyszer használatos eldobható edényben, míg a kis étkezések külön csomagolva kerülnek kiosztásra.

A fentiek szerinti közétkezés (pénteken az iskolában kapott vagy hétfőn az iskolában átvehető) adatgyűjtő ív kitöltésével és annak mielőbbi visszajuttatásával az illetékes Iskoláknál igényelhető.

Kérjük azokat a szülőket, akiknek a gyermeke nem kapta meg pénteken az igénylőlapot, és igénylik az étkeztetést, hétfőn az iskola portáján vegyék át és töltsék ki azt.

 

Együttműködésüket köszönjük!