Rólunk

Az iskola története

Az új iskola építésére vonatkozó konkrét megoldásra való írásos dokumentum 1867-ből származik. Hubert András községi bíró 1867. november 17-én kelt levelében kéréssel fordult az Egri érsekség Főpásztorához, melyben kéri a már megkezdett iskolaépítéshez való hozzájárulást. Ez a terület a község központjában található a volt Községháza szomszédságában a mai Hősök tere és a Baross Gábor utca sarokingatlana. A századforduló táján további két tanteremmel bővítették, így ekkorra a tantermek és a tanítók szám a 5-re növekedett.

1964-ben a Minisztérium engedélyezte az ének-zene tagozatos osztály indítását az első osztályban és ennek fokozatos kiépítését. Erre azért lehet büszke az iskola és Heves község, mert Eger mellett első ízben itt indult meg a művészeti tagozatos oktatás. Az iskola hálás azoknak az ének-zene szakos nevelőknek, akik igényes tanári munkával biztosították a gyermekek művészeti nevelését, több évtizeden keresztül az iskola falain túl elismerést szereztek, felelevenítették a város környezetének zene iránti igényét ebben az időszakban.

Az iskola életében új fejezet kezdődött 1987-ben. Búcsút kellett mondani a régi, megszokott környezetnek.1987 nyarán az iskola átköltözött a régi gimnázium épületébe a Fő út 16 szám alá. Erre a régi épület korszerűtlensége, életveszélyessége miatt került sor az épületet később lebontották. Az 1987/88-as tanévet így új otthonban, tágas rendezett körülmények között kezdtük meg. Nőtt a tanulócsoportok száma, több ponton változott a tantestület összetétele.

2003-ban iskolánk felveszi Hevesi Józsefnek az iskola volt igazgatójának nevét, aki egyben korábbi díszpolgárunk, kórusunk névadója is. Ezzel is példát állíthatunk a lakóhelyhez, az iskolához való hűség felmutatásával, hiszen a Hevesi család négy nemzedéken át szolgálta, a szó legszorosabb értelmében településünket.
A Heves Város Képviselő Testületének döntése alapján 2011. június 30-án megszűnt a HVNOI Kempelen Farkas Általános Tagiskola. Az iskola tanulói és tanárai a 2011/2012-es tanévtől a Hevesi József Általános Tagiskolában folytatják tanulmányaikat illetve pedagógiai munkájukat.

A mindenkori iskolavezetés és a tantestület nagy kihívása volt és ma is az, hogy tisztességgel megfeleljen a mindenkori szülői és gyermekközösségi elvárásoknak, tudatosan törekedjünk a sokoldalúan képzett, az életben sikeresen helytállni tudó ifjúság nevelésére.
Mindig kiemelt feladatunknak tekintettük a művészeti nevelést, aminek a mai napig hagyománya van, és minden erőnkkel azon leszünk, hogy ezt meg is tartsuk. A meglévő eszközeinkkel, a pedagógusaink szakmai tudásával és összefogásával segítjük a gyerekeket, hogy meglássák a szépet, az értéket, a hagyományt a zenében, a táncban, a rajzban, a kézművességben az irodalmi alkotásokban. Ebben segít a több éve működő néptánc csoport, báb csoport, kézműves csoport, énekkar, cigány együttes.

Az iskolát és benne minden pedagógust élteti a remény, a hit, hogy végre sikerül amit akar, amit szeretne elérni. Lehet, hogy sok kudarcot élünk meg életünk során, lehet, hogy néha reménytelennek érezzük az erőfeszítéseket, de soha nem adhatjuk fel hitünket abban – Tóth Árpád így fejezi ki – „hátha végre elkészül a mű, hátha az Ember végre sikerül”.