Költészet napi szavalóverseny

A magyar költészet napját Magyarországon 1964 óta április 11-én, József Attila születésnapján ünneplik. Ebből az alkalomból már több éve rendezik meg Hevesen a szavalóversenyt a Heves városi Művelődési Központ Tagintézményben.

Iskolánkból több diák is részt vett ezen az eseményen: Farkas Letícia Beatrix (8.a), Molnár Viktória (8.a), Suha Barbara Szilvia (6.b), Masír László (6.a), Suha Tibor (6.a), Burai Emílián (4.j).

Legeredményesebben az 1.a osztályos Molnár Szabrina Anikó szerepelt, aki 1. helyezett lett. Felkészítője Nagyné Tajti Valéria.

Nemzedékek találkozója

2022 Szent György havának elején iskolánkba látogattak a Hevesi Nyugdíjas Egyesület tagjai. A klub-délutánon az 1. osztályos tanulók versekkel, mesejelenettel köszöntötték az időseket.

A gyerekek a tanító nénikkel együtt készített, tavaszi díszekkel kedveskedtek a vendégeknek.

Az egyesület elnöke- Lászka Aranka – köszöntőjében kiemelte a több évtizedes barátságot, mely az iskola és az egyesület között alakult ki.

Simon Tiborné, Etike évről évre csodás meséket ír a gyerekeknek. Ma, „Dávidka és a galambok” címűt hallgathattuk meg.

Iskolánk volt pedagógusa Czakó Józsefné, Katika, Zelk Zoltán: A három nyúl című meséjét interaktív módon tolmácsolta a gyerekek felé.

Az első osztályosok az ajándékba kapott labdákkal önfeledt boldogsággal játszottak. A játékba bekapcsolódtak a vállalkozó kedvű idősek is.

Végül, invitálásunkra, a klub tagjai megtekintették az iskola névadójának, Hevesi Józsefnek az emlékszobáját.

A három generáció – idősek, pedagógusok, tanulók – klubdélutánja kötetlen beszélgetéssel zárult.

Ahogyan a gyerekek mondták: „ Tessenek jönni jövőre is!”

Molnárné Szabó Márta

Megemlékezés: 1848-49-es forradalom és szabadságharcról

Iskolánkban március 11-én pénteken az első órában műsorral emlékeztünk az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hősiről.

A 6.b osztályos tanulók felelevenítették a történelmi múltat és piros-fehér-zöld színű szalagokkal táncoltak.

A 6.a osztályosok a Hevesen élt hősökről meséltek, melyben előzetesen Gyimesiné Gömöriné Ilona, a Hevesi Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény tagintézmény-vezetője volt segítségükre.

A műsort az énekkarosok zárták.

Felkészítő pedagógusok: Tompáné Sallai Éva, Fehérné Tóth Alexandra, Horváth Ilona

A műsor a következő linkre kattintva megtekinthető: https://drive.google.com/file/d/1snmylc0YuLiL7rwY-rKDZo3QjsKyIO8N/view?usp=sharing

Megemlékezés

Február 25-én iskolarádiós műsor keretében emlékeztünk meg a Kommunista diktatúra áldozatairól.

A műsorban szerepeltek: Farkas Klaudia Enikő, Mészáros Erzsébet Dorina, Molnár Fanni, Balog István, Kállai Krisztián, Molnár Kevin – 7. osztályos tanulók.

A műsort összeállították és a tanulókat felkészítették: Mészáros Zita, Fehérné Tóth Alexandra és Horváth Ilona tanárnők.

A műsor a következő linken meghallgatható: https://drive.google.com/file/d/1RTk4Tad7Y61Lxx2FXZtwYs6l-Ezz8qLz/view?usp=sharing

Ismerd meg szűkebb hazádat!

A múltat megismerni érdekes, izgalmas és sokszor tanulságos. Ezért kértem meg múzeumunk tagintézmény-vezetőjét – Gyimesiné Gömöri Ilona -, hogy meséljen osztályom tanulóinak arról, mi történt a szabadságharc idején városunkban.

Egy szerdai délutánon kisétáltunk társaságában Pusztacsászra, ahol azok az ispotályok (kórházak) működtek, melyekben kezelték a kápolnai csata sebesültjeit. Sajnos közülük sokan meghaltak. Az ő tiszteletükre állították azt a kopjafát, melynél minden évben koszorúkkal emlékezünk rájuk március 15-én.

A pusztacsászi temetőben megnéztük a nemzetőrök emlékművét. Mindazoknak az önkénteseknek nevét rávésték, akik itt gyülekeztek, majd elvonultak délre, hogy védjék a határt a szerb támadásoktól.

Itt találtuk meg Németh Albert nemzetőr honvédőrnagy sírkövét is. A jogot végzett ifjú jegyzőt 1848 nyarán, 28 éves korában országgyűlési követté választották, majd önkéntesként a hadseregbe állt. Közeli ismeretséget ápolt Mikszáth Kálmánnal. Évente meglátogatta a száműzetésben élő Kossuth Lajost.

A másik Császhoz kötődő ’48-as személyiség Petheő János. Az egri gimnázium elvégzése után katonának állt, majd részt vett a Jellasics elleni harcokban.

Csak egy pár óra alatt mennyi mindent tudtunk meg településünkről! Mindez része lesz a március 15-e tiszteletére készülő ünnepi műsornak.

Köszönjük szépen Ilonkának, hogy segítségével részesei lehettünk a múltnak.

Tompáné Sallai Éva

osztályfőnök

Farsang

Február harmadik hetének végén iskolánkban a farsangot ünnepeltük.

Az osztályonként tartott vigasság játékkal, tánccal zajlott. Volt lufifújás, seprűtáncoltatás, székfoglaló, és egyéb vidám és szórakoztató program.

A nap fénypontja az 1-2. osztályosok vonatozása volt. Ők végiglátogatták a nagyobb osztályokat.

Az emlékezetes délutánról az összeállítás itt tekinthető meg: https://drive.google.com/file/d/1YY95LrnYIbk4k1Hp1AANe9V0rj_E2HhJ/view?usp=sharing

A magyar kultúra napja

Ebben az évben rendhagyó módon emlékeztünk meg A magyar kultúra napjáról.

A felső tagozatos osztályok képviselői meglátogatták alsó tagozatos testvérosztályukat, rövid műsor keretében megismertették őket az ünneppel kapcsolatos tudnivalókkal. Ezt követően a tanulók kvízkérdések megoldásával számot adtak megszerzett tudásukról.
A 3-4. és az 5-6. évfolyamos diákoknak szépíró versenyt szerveztünk, amelyre nagy izgalommal készültek a tanulók.

Fehérné Tóth Alexandra

A cél: Győzelem

Nemzeti Tehetségprogram keretében megvalósuló program

A Hevesi József Tagiskola 8 tanulója vett részt „ A Cél: Győzelem” című pályázat keretein belül biciklitúrán és úszásoktatáson. Az évkezdést követően szeptember hónapban, egy közel 25 km-es túrát tettünk meg az iskola tanulóival és kísérő pedagógusaival Jászszentandrásra, annak külterületén található nevezetességeit érintve.

A reggeli készülődés és iránymutatások után elindultunk a túrára teljes létszámmal.

Elsőként, a tanulók megtekinthették a világon egyedülálló – Jászszentandrás külterületén található -, IPA Rendőrdombot, melyen Arthur Trop életnagyságú bronz szobra áll. Ehhez a területrészhez tartozik a szintén egyedi Szarvasgomba múzeum is, melyet csak kívülről tekintettünk meg.

A pihenő után folytattuk utunkat. Itt már jöttek az akadályok – gondolok itt a mély, homokos útra, illetve a fáradtságra -, de senki nem adta fel és kis idő után elértük a Jászszentandrási Strandot, melynek már a látványa is felüdítette a gyerekeket.

A belépők megvétele és a kerekpárok elhelyezése után a gyerekek már alig várták a hűsítő fürdőt.

Igaz, még várniuk kellet kicsit, hiszen előttük állt egy több órás úszásoktatás. Lehetőség nyílt a négy úszásnem alapjainak elsajátítására, – gyors-, mell-, hát-, pillangóúszás kartempóinak és lábtempóinak gyakorlására.

Az időjárásnak köszönhetően minden medencét kipróbálhattunk, így a gyerekeknek lehetőség adódott délután, az oktatáson megszerzett tudásukat kipróbálni a nagymedencében is.

Ebédre pizza várta a kifáradt és éhes nebulókat, aminek nagyon örültek.

A pihentető úszást követően indultunk vissza, amely már az elején nehezebbnek tűnt, mint az induláskor. Kijött a fáradság mindenkin, mely a vissza út felénél teljesedett ki. Végül időben és egységben megérkeztünk a kiindulási ponthoz, az iskolához. Mindenkin látszottak a fáradtság és ugyanakkor az öröm jelei.

Gratulálok a csapatnak.

Kozma István

Képes összefoglaló:

https://drive.google.com/file/d/1gHchESsNQp1djG1_R-6yo6oQOHyqVzFl/view?usp=sharing