2021. február havi bejegyzések

Farsangi projekthét a Körzeti Általános Iskolában

Farsang a Körzetiben_2021.

Február 8-12-ig, a pandémiás helyzet miatt a hagyományostól eltérően, projekthét keretében farsangoltak a Körzeti Általános Iskolában. A témahéten osztálykeretben zajlottak a programok. Az osztálytermek feldíszítése indította a projektet, majd a program plakátkészítéssel és jelmezkészítéssel folytatódott. A hét utolsó napján az osztályok klubdélutánt tartottak. Természetesen nem hiányozhatott a jelmezes felvonulás sem. A farsangi hét az alsós osztályok által készített kiszebáb égetésével zárult.

A jó hangulatról tanúskodik a videó összeállítás.

Farsangi projekthét a Körzeti Általános Iskolában

HITOKTATÁS_Szülői tájékoztató 2021

Tájékoztató az Etika / Hit- és erkölcstan oktatásáról 2021/2022-es tanévben

Az egyházak képviselői az iskolánkban folyó Hit- és erkölcstan oktatásáról a tájékoztatót a vírushelyzetre való tekintettel az alábbiakban teszik közzé.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 35. §, valamint a 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet rendelkezéseinek alapján az állami fenntartású általános iskolák valamennyi évfolyamán meg kell szervezni az Etika- vagy a Hit-és erkölcstan oktatást.

A törvényi előírások értelmében a szülő írásban nyilatkozik, hogy gyermeke Etika oktatásban vagy Hit-és erkölcstan oktatásban kíván-e részt venni.

A nyilatkozattételek időpontjai:

  • a leendő 1. osztályostanulók szüleinek: az általános iskolai beiratkozás alkalmával
  • újonnan beiratkozó tanulóknak: a beiratkozáskor
  • jogviszonnyal rendelkező tanulók esetén, a módosítási szándékot minden tanév május 20-ig írásban kell jelezni az intézménynek.

A Hit-és erkölcstan oktatását a 2021/22. tanévben az alábbi egyházi jogi személyek jelezték iskolánknak:

Református hitoktatás:

HITOKTATÁS_REFORMÁTUS_ Szülői tájékoztató.2021

vagy

https://reformatus.hu/oktatas/hittan/

Római katolikus hitoktatás:

OHB plakat_hittan 2021.22-es tanév Miért válasszam a róm.kat. hittant

HITOKTATÁS_RÓMAI KATOLIKUS_Szülői tájékoztató_2021