Ökoiskola

Iskolánk idén első ízben csatlakozott az országosan meghirdetett Fenntarthatósági Témahéthez.A március 18-tól 22-ig tartó hét programjain 8 alsó tagozatos osztály 160 tanulója vett részt.

Az országos programhoz való csatlakozással az volt nevelőtestületünk célja, hogy felhívjuk a gyerekek figyelmét Földünk védelmére, a globális felmelegedésre, a klímaváltozásra, a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára, az újrahasznosításra, az állatok és növények védelmére. Ha nem változtatunk magatartásunkon a „kék bolygó” veszélybe kerül. A szemléletváltásra a gyerekek a legfogékonyabbak. Lényeges, hogy már kisiskolás korban megismerjék a téma fontosságát, hiszen egy kis odafigyeléssel ők is tehetnek bolygónk megóvásáért.

A Témahetet megelőzően, az alsó tagozatos pedagógusok újrahasznosítható anyagokból készítettek három nagy méretű képet, melyeket a Témahét első napján helyeztünk fel a folyosó falára. Az egyik alkotás egy négy évszak fát ábrázol, egy másik a Naprendszer bolygóit mutatja be, a harmadik pedig a tenger élővilágát jeleníti meg. A képek felhelyezésével vette kezdetét a Témahét programja.

Minden osztály a gyerekek életkorát, érdeklődését, összetételét figyelembe véve saját arculatára formálta , tervezte meg heti tevékenységét. Mivel a Víz Világnapja is erre a hétre esett, legtöbben a víz köré építették fel a projektjüket. Igyekeztünk a lehető legtöbb tanórában foglalkozni a témával.

Beépítettük a magyar nyelv és irodalom, a matematika, a környezetismeret, a rajz, a technika, az ének-zene, sőt még az angol nyelv órákba is. A témát változatos, diákcentrikus, modern tudáshoz vezető, játékos, figyelemfelkeltő módszerekkel dolgoztuk fel.

Magyar irodalom órákon Benedek Elek: A Tisza eredete című meséjét, valamint Lehoczky János: A vizek fohásza versét olvastuk. Az Anna-víz, az örök gyógyforrás című szöveghez pedig szövegegértő feladatokat oldottunk meg. Meghallgattuk A Föld meséjét is.
Magyar nyelv órákon a víz szóval szóforgóban szókapcsolatokat képeztünk, vízzel kapcsolatos szólásokat, közmondásokat gyűjtöttünk, az Ablak-Zsiráfból pedig lemásoltuk a víz címszót.

Matematika órákon a mindennapi vízfogyasztással kapcsolatosan végeztünk feladatokat, számításokat.

Környezetismeret órákon földgömbön tanulmányoztuk a víz és a szárazföld arányát, a vizekből mennyi az édesvíz, mennyi az ivóvíz. Az arányokat mérőedényekkel is bemutattuk. Vizet tisztítottunk papírtörlő segítségével.

Ének-zene órákon meghallgattuk A Föld dalát, állatokkal, vízzel kapcsolatos énekeket énekeltünk.
Rajz és technika órákon megalkottuk a Föld ökológiai lábnyomát, akváriumot, virágzó fát készítettünk papírtányérból, CD lemezből és PET palackból halat, toalett papír gurigájából békát csináltunk. Festettünk plakátokat, faliújságot állítottunk össze újságcikkekből, fotókból.

Szabadidőben Trópusi esőerdő játékot játszottunk, és megnéztük az “Albert mondja, a természet jobban tudja” sorozat néhány részét, valamint interaktív táblán környezetvédelemmel kapcsolatos feladatokat oldottunk meg és online játékokkal játszottunk.

Pénteken, a hét során készített kézműves alkotásokból kiállítást készítettünk. A megszerzett tudásról pedig, egy játékos totóban adtak számot a diákok. Ezekkel zártuk le az igen sűrű és mozgalmas Témahetünket.

A Víz Világnapján az egész iskola bekapcsolódott a programba, minden osztály foglalkozott vízhez kapcsolódó feladatokkal, ismeretekkel. A diákönkormányzat felhívására pedig minden tanuló és pedagógus kékben érkezett az iskolába.

Bízunk benne, hogy elértük célunkat és a gyerekek figyelmét felhívtuk a környezetvédelem fontosságára, a környezettudatos életmódra, melyet a mindennapi életükben is hasznosítani tudnak.

Fehér Andrea
alsós munkaközösség vezetője

Fotók az alábbi  linket bemásolva a böngészőbe láthatók:

https://www.facebook.com/korzetiheves

Képkivágás3

FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT beszámoló