TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEÍRATKOZÁSRÓL

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába.

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg.

A beiratkozás szakaszai:

A beiratkozás két szakaszban történik:

 • A beiratkozás első szakaszában április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik
 • nem állami fenntartású általános iskolába,

vagy

 • állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják gyermeküket beíratni.

A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index oldalon találhatja meg.

 • A beiratkozás második szakaszában április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:
 • olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely azonban nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola1.
 • a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába2

kívánják beíratni.

Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem adta be a jelentkezését más általános iskolába. Ebben a szakaszban szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretnének beíratni. Tájékoztatásul jelezzük, hogy a gyermek automatikus felvétele a lakóhelye alapján körzetes általános iskolában létesül [az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata 2. d) pontja szerint]. Amennyiben Ön a lakóhelyétől eltérő tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánja beíratni a gyermekét, kérem, hogy vegye fel a kapcsolatot az érintett általános iskolával.

 • Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. §

(6)bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.

 • Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. §

(6)bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg.

 • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
 • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.

Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén – az adatok megadását követően – az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.

Felhívjuk a figyelmet, hogy iskolánk esetében csak a második szakaszban van lehetőség a beiratkozás folyamatának ügyintézésére.

Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, a köznevelési intézmények lehetőséget biztosítanak a személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.

Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására naponta 8-17 óráig van lehetőség.

Felhívjuk figyelmét, hogy a két szakaszban történő beiratkozás során a második szakaszban csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.

BEISKOLÁZÁSI KÖRZETEK

Hevesi Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

3360 Heves, Gyöngyösi utca 50-52

Akác utca, Alkotmány út, Apponyi Albert utca, Bartók Béla utca, Batthyány út, Béke utca, Béla király utca, Bem József utca, Bercsényi Miklós utca, Bernáthegy, Bethlen Gábor utca, Blaha Lujza utca, Bocskai István utca, Bródy Sándor utca, Budai Nagy Antal utca, Damjanich János utca, Dankó István utca páros, Dobó István utca, Dózsa György utca, Dr. Guba Sándor utca, Egri utca, Erdőtelki utca, Erkel Ferenc utca, Erzsébet tér, Felvidéki utca, Gárdonyi Géza utca, Gyöngyösi utca, Hellebronth Béla utca, Holló utca, Honvéd utca, Hősök utca, Jókai Mór utca, József Attila utca, Káli út, Kapitányhegy, Károlyi Mihály utca, Katona József utca, Kazinczy Ferenc utca, Klapka György utca, Kölcsey Ferenc utca, Madách Imre utca, Május 1. utca, Mária utca, Mátyás király utca, Mikes Kelemen utca, Mikszáth Kálmán utca, Nyár utca, Orgona utca, Ősz utca, Patkó utca, Pozsonyi utca, Prímás utca, Rákóczi Ferenc utca, Rózsahegy, Sárgapuszta, Semmelweis Ignác utca, Somogyi utca, Széchenyi István utca, Szegfű utca, Szerelem Alfréd út, Szent István utca, Táncsics Mihály utca, Tél utca, Vágóhíd utca, Vásár utca, Vásártér utca, Vasútállomás, Vértanu utca, Hevesvezekény, Tenk

 

Hevesi Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Hevesi József Tagiskolája

3360 Heves, Fő út 16.

Ady Endre utca, Álmos utca, Aradi utca, Arany János, Árpád utca, Asztag utca, Bajcsy-Zsilinszky utca, Baross Gábor utca, Básthy utca, Brassói utca, Bútelki utca, Csaba vezér utca, Csárda utca, Cseplye utca, Cserkész utca, Csobolyó utca, Csokonai Vitéz Mihály utca, Dankó István utca páratlan, Deák Ferenc utca, Dr. Szent-Györgyi Albert utca, Erdélyi utca, Fáy András utca, Fő út, Hajnal utca, Hegedűs utca, Hevesi József utca, Hősök tere, Hunyadi János utca, Kodály Zoltán utca, Kolozsvári utca, Kossuth Lajos utca, Lehel utca, Liszt Ferenc utca, Major utca, Marci utca, Móra Ferenc utca, Móricz Zsigmond utca, Munkácsy Mihály utca, Petőfi Sándor utca, Pusztacsász, Radnóti Miklós utca, Szabadság utca, Szél utca, Szentandrási utca, Szüret utca, Tavasz utca, Tűzoltó utca, Újvidéki utca, Vasvári Pál utca, Vörösmarty Mihály utca, Zrínyi Miklós utca, Pély