Nemzeti Tehetségprogram keretében megvalósuló pályázatok a Hevesi József Tagiskolában.

ntp_logo_colorCSFTNM_logo

A Hevesi Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hevesi József Tagiskolájának Tehetségműhely-vezetői  immár ötödik alkalommal valósítanak meg -a Nemzeti Tehetségprogram által kiírt- pályázatokat.  A 2020/21-es tanévben az NTP-KTK-20-B-0007 és NTP-SFT-20-0023 elnevezésű projekt programjai zajlanak.

Az ​NTP-KTK-20-B pályázat

1 000 000 forint keretösszegben, roma és szociokulturálisan hátrányos helyzetű fiatalok számára szervezett, 60 órás, tanórán kívüli, integrált környezetben megvalósuló, komplex tehetséggondozó program, amely a Komplex​ T​ehetségműhely 2 nevelőjének vezetésével és 8 tehetségígérettel valósul meg. A projekt a „Mi leszek, ha nagy leszek?” elnevezést kapta. Célja  a tehetségígéreteink pályaorientációjának előkészítése komplex tevékenységekkel a korosztály életkori sajátosságaihoz igazodva, játékos formában, kreatív foglalkozásokkal. Az iskolán kívüli programokkal azokat a munkalehetőségeket kívánjuk megmutatni, ami közvetlen tapasztalatszerzésre, és a későbbi pályaválasztásra ad lehetőséget. Tanulóink egynapos kiránduláson ismerhetik meg a különböző, hagyományos mesterségeket múzeumpedagógiai foglalkozás keretében. A foglalkozások megvalósítása munkaterv szerint történik, és a megnyert összegből eszközbeszerzésre is sor kerül. Például: Lego készlet, társasjátékok, paravánok, tároló szekrény, lamináló gép. A pályázat lehetőséget ad a diákoknak étteremben való étkezésre, híres roma emberrel való találkozásra.

Az NTP-TFJ-18 pályázat „ A cél: Győzelem!” elnevezéssel valósul meg, 1 250 000 forint megnyert összeggel, 3 nevelő vezetésével és 8 tanuló részvételével. A komplex foglalkozások létrehozásával célunk, hogy a tehetséges, hátrányos helyzetű, sportoló tanulóinkat mentálisan felkészítsük a versenyhelyzetekből adódó szorongás kezelésére, hozzásegítsük őket a bennük lévő értékek megismeréséhez, önbecsülésük fejlesztéséhez.  A bemutatókkal, online beszélgetéssel, versenyek levezetésével határozott fellépés, önbizalomerősítés és a digitális kompetenciák bővítése történik. Az iskolán kívüli foglalkozásokkal kapcsolatteremtés, ismeretszerzés lehetőségeit nyújtjuk. Az egyéni fejlesztésen túl, az együttműködési készségüket is fejleszteni kívánjuk. A munkaterv szerinti foglalkozások sikeres megvalósítása eszközök beszerzésével, és külső helyszíneken történő programok megvalósításával történik. Így beszerzésre kerülnek kerékpárok, sportfelszerelések, hátizsákok, társasjátékok, Beebot-robotok. Kirándulnak tanulóink Budapestre, részt vesznek kerékpártúrán, úszásoktatáson. Találkozhatnak elismert roma származású sportolóval, és szűkebb környezetünk sikeres sportolóival, sport tehetségeivel. Szakemberek segítségével megismerhetik a meditáció és önismeret technikáit.

Mindkét pályázati megvalósulás ​kiemelkedően támogatja  tehetségműhelyeink színvonalas, hatékony és eredményes működésé​t​. Hozzásegíti  tehetségígéreteinket, hogy meg tudjanak fogalmazni  egy önmagukról alkotott képet, felismerjék erősségeiket, gyenge pontjaikat és kialakuljon reális jövőképük.

Mezeiné Vass Ágnes

pályázati koordinátor