Pedagógusnapi elismerések

Heves Város Önkormányzata köszöntötte a város közoktatási intézményeiben nevelő-oktató munkát végző pedagógusokat, nevelést-oktatást segítő dolgozókat PEDAGÓGUS NAP alkalmából.18953353_1945794455655833_5486964436223890187_o18954778_1945795305655748_2303903444198501366_o18922921_1945794855655793_4226939081566052898_o

A köszönő ÉS KÖSZÖNTŐ szavak mellett sor került az intézmények nevelőtestülete által javasolt magas szintű szakmai felkészültséggel,hivatástudattal végzett lelkiismeretes munkát végző pedagógusok munkájának elismerésére.

Iskolánkból FEHÉR ANDREA és SÁNDOR ISTVÁN általános iskolai tanítók részesültek ebben az elismerésben. Szívből gratulálunk az elismeréshez.További munkájukhoz erőt, egészséget,kitartást kívánunk!

FEHÉR ANDREA általános iskolai tanító

19054893_1945795468989065_5131747827396276542_o1994-ben szerzett tanítói diplomát a debreceni Kölcsey Ferenc Tanítóképző Főiskolán.

Tanítói munkáját azonban már 1988-1990-ig, mint képesítés nélküli tanító megkezdte. A főiskola elvégzése után közel 9 évig a hevesvezekényi Általános Iskolában, majd 2003 szeptemberétől és jelenleg is a hevesi Körzeti Tagiskolában végzi, ahová csendes, szerény, feladatait mindig megtaláló egyéniségével hamar beilleszkedett.

Az eltelt 29 év alatt szinte minden területen élvezhette a nevelés-oktatás terén a tanítói pálya szépségeit, örömeit, nehézségeit.

Sok-sok kisdiákot nevelt, tanított írni, olvasni, számolni. Adott tudást, emberséget, útirányt.

Az utóbbi években a legkisebbeket több évtizeden keresztül, míg pályája elején a 3. 4. osztályos tanulókat is bevezette a tudás birodalmába. Az elmúlt néhány évben az informatika tanítását is végzi az 5-6. évfolyamon szakkollégiumi képesítésével. Pedagógusi felkészültsége alkalmassá teszi, és így szinte minden tantárgy tanítását eredményesen és versenyképesen oktatja. A választott és sokszínű módszerek alkalmazása hatékony munkavégzést és tárgyi tudást ad tanítványainak.

Több mint tíz éve irányítja az alsós munkaközösség szakmai munkáját, szervezi a szakmai megújulást elősegítő programokat, melynek Ő maga is aktív részese. Fáradhatatlan, munkától, feladattól nem megijedő, mindig munkára kész.

Következetes, határozott vezetéssel irányítja a gyerekeket. Kapcsolatukban mindig érződött az összeszokottság, az egymás iránti tisztelet és bizalom.

Mint tanító, aki ötletgazdag és mindenre képesített az alsó tagozatos diákjaival a tanévnyitók és egyéb alsós gyerekeket érintő műsorok szervezője tanító társaival együtt.

A szülőkkel való viszonyára is ugyanaz volt jellemző, mint a kis tanítványaival való kapcsolatára. Becsülettel végzett tanítói munkája mellett olyan feladatokat is vállalt, amellyel segítette iskolánk működését.

Tapasztalatát, tudását számtalan főiskolai hallgató tanítási gyakorlatának vezetésekor átadta, megtanította a fiatalokat az emberségre, tiszteletre, türelemre és ösztönözte őket a gyerekszeretetre, empátiára.

 SÁNDOR ISTVÁN általános iskolai tanító

18954769_1945795432322402_6490636208973291748_o

1981-ben a Jászberényi Tanítóképző Főiskolán szerzett általános iskolai tanítói diplomát, mint a sport szerelmese. Földrajz-testnevelés szakra nyert felvételt az egri Ho-Si-Minh Tanárképző Főiskolán, de egy véletlen baleset folytán váltott a tanítói szakra. A véletlen okozta váltás azonban tökéletesnek bizonyult.

A diploma megszerzés óta eltelt 36 évből 27 évet a Körzeti Tagiskolában töltött, ami a harmadik és egyben utolsó munkahelye is.

Hosszú éveken át a matematika tantárgy tanításának érdekessé tételére, és annak megszerettetésére nagy gondot fordított. Elsők között üdvözölte a digitális tanagyag bevezetését és annak használatát az óráin. A matematika szakkörökre –amit sok-sok játékos feladattal és sajátos pontrendszeres versennyel tett érdekesebbé – és korrepetálásokra egyaránt szeretnek járni tanítványai. Közösségre és egyénre szabott feladataival, csoportos differenciált óravezetésével igyekezett minden tanulót sikerhez juttatni. A Zrínyi Ilona Matematikaversenyre, a Kis matematikus versenyen való részvételre, a tudásuk megmérettetésére már 3. osztálytól kezdve ösztönözte a gyerekeket. Tanulóit alapos ismeretekkel engedi mindig a felső tagozatra, tudásukat értékállóság jellemzi. Pedagógusi tevékenységét a gyerekek érdeklődéséhez mindig igazodó szakkörök, programok szervezése jellemezte és jellemzi.

Szívesen vállalta és vezette a főiskolai hallgatók tanítási gyakorlatát, mentorálta kezdő kollégáit.

Vallja, hogy a tanítványai mindennapos tanulmányi munkájának eredményességét a szabadidős tevékenységek sokoldalúságával is lehet ösztönözni. Ezért igyekezett pályafutása alatt elsősorban a sporttal kapcsolatos tevékenységek tárát megnyitni és felajánlani számukra. A sakk iránt érdeklődő gyerekekkel, ami a matematika tantárgy sikeres tanításához elengedhetetlen képességeket fejlesztette, több éven keresztül eredményesen szerepeltek a diákolimpián is. Az asztalitenisszel is megismertette azokat a gyerekeket, akik erre igényt tartottak. Az utóbbi két évben a gyerekek és saját maga örömére a horgászat rejtelmeibe is bevezette a Pecasulis gyerekeket. Rendszeres megbeszélés tárgya tanítványaival egy-egy bajnoki meccs kielemzése, amire neki is és a gyerekeknek is egyaránt igénye van. Fiú tanítványai különösen kötődnek hozzá, szívesen beszélnek meg vele olyan dolgokat is – amit ebben az elnőiesedett szakmában – a tanító nénikkel nem lehet.

Egyik emlékezetes és felejthetetlen tevékenységei közé tartozik a Körzeti Iskola és a város lakosai számára is, a szülői és nevelőtestületi összefogással létrehozott iskolai jégpálya kialakításának irányítása, üzemeltetése, jó hangulatú használatának biztosítása 7 éven keresztül. Pályafutása során maradandó élményt adott az iskolai ünnepségek, rendezvények zenei anyagának elkészítésében, amit mindig rendkívüli tudatosság, precízség jellemzett.

A szülőkkel való viszonyára is ugyanaz a jellemző, mint a tanítványaival való kapcsolatára. A bizalom és az egymás tisztelete adta közös munkájuk sikerének az alapját.