2016. február havi bejegyzések

Egyházak tájékoztató napja

Tisztelt Szülők!

A 2016-17.tanévben kötelező tantárgy lesz a hit-és erkölcstan illetve az erkölcstan oktatása 1-7.évfolyamon. A szülőknek joga van eldönteni, hogy a hit-és erkölcstant vagy az erkölcstant választja a gyerekének.Az Erkölcstant iskolánk pedagógusai, a Hit-és Erkölcstant a református és a katolikus egyház hitoktatói tartják. Hogy mely tantárgyat választja a szülő, erről nyilatkozni kell. Ehhez szeretnénk segítséget nyújtani, és

2016.március 9-én (szerda) 17:00 a Katolikus egyház

   17:15 órakor a Református egyház képviselői,

és iskolánk tagintézmény-vezetője

iskolánk aulájában tartanak tájékoztatót a szülőknek.

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Új módszer bevezetése 2016 szeptemberétől

Intézményünk tanítói folyamatosan törekszenek módszertani tudásuk fejlesztésére és megújítására. E tanévben a Jenaplan pedagógiával ismerkedtünk meg. A gyakorlatban is látva ezt az alternatív módszert, úgy ítéltük meg, hogy közel áll a kisgyermek érzelemvilágához és igényeihez, s nem utolsó sorban megvalósítható az iskoláinkban. Ennek következtében az érintett tanítóink ebben a tanévben már alkalmaznak „jénás” módszereket is. 

A Körzeti Tagiskolában a 2016 szeptemberében induló első osztályok egyike „jénás” osztály lesz, ahol e módszerre épül a nevelő-oktató munka. A Hevesi József Általános Iskolában 2017 szeptemberében hasonló formában kerül bevezetésre.
A Jenaplan pedagógia lényegét az alábbiak szerint tudnám a legrövidebben összefoglalni.

A NAT-ra és a kerettantervre épülve módszerként alkalmazandó Magyarországon. Ennek következtében tananyagban, követelményben, tankönyvválasztásban, óraszámban nem különbözik a hagyományostól, inkább egy „más út a cél elérése érdekében”.
A módszerben központi szerepet kap a játék, a beszélgetés, a munka és az ünnep.
A Jenaplan módszer igyekszik aktivizálni a gyermekben rejlő mozgásvágyat, tevékenységvágyat, tanulási vágyat, társas ösztönt. A tanterem hagyományos bútorokkal, de nem hagyományos módon van berendezve. A tanterem közepén fontos szerepet tölt be a szőnyeg, mely sok tevékenység helyszíne a tanítás során. A padok csoportokban körben helyezkednek el.
Minden tanítási nap, illetve sok óra körbeszélgetéssel és játékkal kezdődik. A beszélgetés, mint alapforma központi szerepet kap a személyiségfejlesztésben és a tanulásban.
A körbeszélgetést a blokkóra követi. A legtöbb tevékenység csoportmunkában folyik. A tanulók együttműködését támogató módszerek alkalmazása türelemre, egymás segítésére, alkalmazkodásra és önuralomra neveli a gyerekeket. Rendkívül pozitív hatással van a közösség fejlődésére is.

Kiemelten kezeli a Jenaplan módszer a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodó játékosságot és az ünnepeket. A tanulócsoportok általában 4 projektet valósítanak meg a tanév során valamilyen témához, például az ünnepekhez vagy évszakokhoz kapcsolódva.
Az iskolai munka heti terv szerint szerveződik, melyet megkap a gyerek és a szülő egyaránt. A tanulókat szövegesen is értékelik a pedagógusok.
A szülőkkel való együttműködés fontos alapelv. A szülői ház és az iskola kapcsolatának erősítésére szolgálnak a családi délutánok, a projektzáró programok, a közös ünneplések, ahol együtt vannak a családtagok, a gyerekek és a pedagógusok.
Saját igényeinket és lehetőségeinket figyelembe véve kívánjuk beépíteni a pedagógiai munkánkba e korszerű, alternatív módszert.

A Körzeti Tagiskolában márciusban hagyományosan megtartandó nyílt napunkon az érdeklődő szülők és pedagógusok „jénás” módszert alkalmazó órákra is betekinthetnek.

Szabó Imre Tiborné
intézményvezető

IMG_5248 IMG_5258 IMG_5288

 

 

 

FARSANGI KARNEVÁL 2016

Február 12-én tartottuk az iskolánk farsangi karneválját. Ebben az évben is lázas készülődés előzte meg ezt az időszakot . A hagyományokkal szakítva idén más formában, és más helyen, a sportcsarnokban rendeztük meg a jelmezes felvonulást. Az új,tágas helyszín lehetővé tette, hogy minden vendég és gyermek remekül érezze magát, gyönyörködhessen a produkciókban. Bemutatkoztak az új Pilletáncosok is, a nyolcadikos gyerekek keringője gyönyörű volt most is. FARSANGI KARNEVÁL 2016 bővebben…