2022. február havi bejegyzések

EREDMÉNYESEN SZEREPELTEK TANULÓINK AZ ON-LION ANGOL NYELVI VERSENYEN

Az On-Lion országos angol nyelvi levelezős versenyen A1 és A2 nyelvi szinten több tanuló is megmérette tudását, akik közül többen országos szinten is eredményesen szerepeltek:


Szalkári Máté 6.j 9. helyezés
Bakondi Zalán 6.j 28. helyezés

Surányi Csenger 6.j 40. helyezés
Vig Attila 8.a 33. helyezés
Csató Roland 8.b 38. helyezés
Lányi Milán 8.a 48. helyezés
Lévai Panna 8.a 48. helyezés

Bencsik József 7.b, Sinka Luca 8.b, Nász Janka 8.a, Ficsór József Dusán 8.a osztályos tanulók is eredményesen vettek részt a versenyen.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ETIKA / HIT- ÉS ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRÓL 2022/2023. TANÉVBEN

Az egyházak képviselői az iskolánkban folyó Hit- és erkölcstan oktatásáról tájékoztatót tartanak minden érdeklődő szülő számára.

A Hevesi Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tisztelettel hívja a szülőket erre a tájékoztató beszélgetésre.

Ideje: 2022. március 8. (kedd) 16:30 órától

Helye: 3360 Heves, Gyöngyösi utca 50-52.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 35. §, valamint a 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet rendelkezéseinek alapján az állami fenntartású általános iskolák valamennyi évfolyamán meg kell szervezni az Etika- vagy a Hit-és erkölcstan oktatást.

A törvényi előírások értelmében a szülő írásban nyilatkozik, hogy gyermeke Etika oktatásban vagy Hit-és erkölcstan oktatásban kíván-e részt venni.

A nyilatkozattételek időpontjai:

  • a leendő 1. osztályos tanulók szüleinek: az általános iskolai beiratkozás alkalmával
  • újonnan beiratkozó tanulóknak: a beiratkozáskor
  • tanulóink esetén, ha a szülő a következő tanévre vonatkozóan az Etika vagy a Hit-és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választását módosítani kívánja, az erre vonatkozó szándékát minden tanév május 20-ig írásban közli az igazgatóval és az érintett egyházi jogi személy képviselőjével. A változtatáshoz szükséges írásos nyilatkozathoz a nyomtatványt az osztályfőnököktől lehet igényelni.

A Hit-és erkölcstan oktatását a 2022/2023. tanévben az alábbi egyházi jogi személyek jelezték iskolánknak:

Magyar Katolikus Egyház

Keresztelő Szent János Római Katolikus Plébánia

3360 Heves, Hősök tere 8.

Magyarországi Református Egyház

Hevesi Református Egyházközösség

3360 Heves, Gyöngyösi utca 73.