AKTUALITÁSOK / RÓLUNK

A város északi részén, a Gyöngyösi út 50-52.szám alatti telken 1922 óta áll az oktatási intézménynek helyet adó épület 22 000m2-es területen. Először az Orsolya-rend működtetett itt elemi leányiskolát, majd mezőgazdasági technikai képzés folyt néhány évig.
1955-ben költözött az épületbe a jelenlegi intézmény jogelődje a II. Számú Általános Iskola. Az épületet az életveszélyesség miatt lebontották, és helyén felépült a 21 tantermes, tornateremmel, szertárakkal, technikai ismeretek oktatására alkalmas műhelyekkel, ebédlővel és főzőkonyhával ellátott épületegyüttest 1974-ben adtuk át. Azóta számítástechnikai szaktermet, nyelvi labort, természettudományi termet, bitumenes pályát, jégpályát, játszóteret alakítottak ki. Jelenleg az iskola 8 évfolyamán 16 tanulócsoportban 350 gyermek tanul 32 nevelő irányításával, 8 alsós és 7 felsős napközis csoportot tudunk működtetni 270 tanuló részére.
A hevesvezekényi alsó és felső tagozatos tanulók is a mi iskolánkba járnak naponta busszal. Rajtuk kívül is vannak még a környező falvakból bejáró tanulóink.  Iskolánk sajátossága, hogy több évtizede működik felső tagozaton emelt óraszámban a matematika és a 2015-16.tanévtől ismételten bevezetésre kerül a testnevelés emelt szintű oktatása is 1-8.évfolyamon. 2016-17.tanévtől választható minden leendő 1.osztályos kisdiáknak a Jenaplan program.
Kiemelkedő, minőségi nevelő-oktató munkánk.

 • Emelt szintű matematika felső tagozaton- és emelt szintű testnevelés oktatás alsó-és felső tagozaton,
 • Digitális kultúra oktatása 3.évfolyamtól,
 • Stabil alapozó szakasz az alsó tagozaton,
 • Angol nyelv oktatása:1-8.évfolyamon tanórai keretben csoportbontással és nívó csoportok kialakításával,
 • Versenyzéshez szoktatás alsó tagozaton, felső tagozaton pedig minden területen cél a megmérettetés és minél kiemelkedőbb megyei – és országos eredmény elérése,
 • Intézeti szintű sport-és kémia tehetséggondozás,
 • Iskolai tanulmányi átlag 4,0 feletti kell, hogy legyen,
 • Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások szükség szerinti szervezése,
 • Szakképzett pedagógus a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztésére,
 • A tanórán kívüli szakköri és sportfoglalkozásokat a tanulók kívánsága szerint szervezzük. Így működik: képzőművész, tánc, történelem, polgárvédelmi, kémia, fizika, matematika, természetjáró, kézilabda, atlétika, és trampollin szakkör valamint énekkar.
 • Akkreditált kiváló tehetségpont vagyunk.
 • Tehetségműhelyek működtetése alsó és felső tagozaton
 • Ökoiskola
 • A “Kukucskáló” programunk keretében igyekszünk megkeresni a város óvodáit és az Ő szüleiket,hogy megismerkedhessenek iskolánk mindennapi életével.
 • Naprakész tájékoztatás az iskolai honlapon a www.hevesikola/korzeti.hu címen.
 • Személyi feltételeink:
 • 100%-os szakos ellátottság,
 • Tárgyi feltételeink:
  Jól felszerelt, tágas, barátságos tantermek,
  Hordozható interaktív táblák, projektorok, televíziók a tantermekben,
  Modern szaktantermek:- 2 db 16 boxos nyelvi labor, robotika terem
  – rajz szakterem,
  – számítástechnika szakterem 24 géppel
  – földgázzal ellátott természettudományi terem,
  1 tornaterem,
  Műfüves pálya,
  Bitumenes sportpálya,
  Konditerem,
  Műhelyterem,
  10 E kötetes iskolai könyvtár,
  UNIO-s szabványnak megfelelő játszóterek,
  Ápolt, gondozott zöldövezet fenyvesekkel és egyéb fákkal, virágokkal,
 • Hagyományos rendezvényeink
  • Rendszeres iskolagyűlések,
  • Halloween party, „ Tök jó nap”
  • Őszi egészséghónap, Csibeavató
  • Mikulás-és fenyőünnep,
  • Karácsonyi zsibvásár,
  • Farsangi karnevál,
  • Tavaszköszöntő programok,
  • Anyák napi köszöntés,
  • Gyermeknapi rendezvények a DÖK és a szülők összefogásával,
  • Erdei iskolák, osztálykirándulások,
  • „KIVÁLÓ KÖRZETIS” díj adományozása a szülők részéről a 8 évig kitűnő tanulónak,
  • Jótékonysági bál, Körzetis Hacacáré rendezvény minden évben
 •   Kukucskáló Napok
 • Pilletánc csoportunk fellépése színesíti iskolánk és a városi ünnepeket
 • Kézilabda utánpótlás nevelése
 • Megyei és regionális versenyek szervezése, rendezése:
 • Kovács Ferenc Történelmi Emlékverseny
  – Kölcsey Ferenc Megyei Nyelvi Verseny (magyar, és idegen nyelvből)
  – Curie Kémia Emlékverseny regionális fordulójának szervezése,
  – Zrínyi Ilona Matematikaverseny regionális fordulójának szervezése,
  – Jedlik Ányos Fizikaverseny regionális fordulójának szervezése,
  – Mátyás Ferenc Kézilabda Emléktorna rendezése,
 • Az iskola fennállásának 35. évfordulójára a képviselő-testület, a szülők és a Művelődés-,Szabadidő-,Kultúra Alapítványunk összefogásával újjáépítettük a régi, apácazárda egy maradványát, a filagóriát.

Az önkormányzat sikeres energetikai pályázat keretén belül iskolánk felújítása 2015-ben megtörtént – külső szigetelés, ablakcserék, tetőszerkezet szigetelése az iskola minden épületrészén. Játszótereink felújítását alapítványunk önkormányzati támogatással végzi.
A rendszeres munka meghozza eredményét. Különösen a képzőművészet, kézilabda, atlétika, és az országos döntőkön a kémia, fizika, történelem, természetismeret versenyeken születtek szép sikerek. Az országos döntős és bajnokok sora is jelzi a sport-és szaktárgyi munka színvonalát.
A rendezvények anyagi fedezetét a jótékonysági és a farsangi bálok bevétele biztosította. Szintén a báli bevételek, sikeres pályázatok és támogatók összefogásának eredményeként létesült a játszótér, a nyelvi termek, az új természettudományi előadó és a konditerem.
Az iskolánkban egy alapítvány működik. A Művelődés,- Szabadidő,- Kultúra Alapítvány, ami anyagi fedezetet biztosít a tanulók versenyeztetéséhez, táborozáshoz, a szabadidős programok szervezéséhez.  Kialakításra került a “Tehetség műhely”,ahol a tehetséggondozó foglalkozások többsége zajlik.

Az utóbbi tanévekben készült el iskolánk büszkesége, mely országszerte vált híressé a csempedarabokból megformált két csodálatos mozaikfal a földszinten illetve az I. emeleten. Művészi értéke mellett nagy jelentőséggel bír, hogy a pedagógus és gyermek összefogásának is csodálatos példaképe ez a két monumentális alkotás.

Iskolánk 2016.szeptember 1-jétől ismét állami irányítással az Egri Tankerületi Központhoz tartozik.

Hisszük, hogy gyermekeink felismerik, hogy a világot önzetlen tettek viszik előre, hogy mások megbecsülése, a szeretet olyan erkölcsi parancs, amely megtanít a felelősségre, hűségre, bizalomra, az őszinteségre, amely állandó szövetséges emberi méltóságunk megtalálásában.
A tanórai és a tanórán kívüli munkánkkal el szeretnénk érni, hogy környezetünk a minőségi munkavégzés műhelyeként ismerné a jövőben az iskolánkat.
Hisszük és valljuk: “…mert ha van szent ügy ezen a világon, akkor az ifjúság nevelése az.”
                                                                                                                                                                  /Füst Milán/