2021. március havi bejegyzések

Beiratkozási információ szülők részére_2021.

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét. Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára  április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva. Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az  iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését  egy másik iskolába.

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor. A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellettEz a következőképpen alakul iskolánkban:

A Hevesi Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola járványügyi protokollja elérhető az intézmény honlapján. Kérjük annak betartását!

http://hevesiskola.hu/blog/publication/jarvanyugyi-protokoll/

A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek.

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, az Egri Tankerületi Központ (Krekk Mária:+36303589368; maria.krekk@kk.gov.hu) is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.

Tájékoztató

Tavaszi szünet: 2021.04.01 (csütörtök) – 2021.04.06.(kedd)

2021.04.07. (szerda): Tanítás nélküli munkanap

Első tanítási nap: 2021.04.08. (csütörtök)

A szünet után az oktatás digitális munkarendben folytatódik.

A Kormány 145/2021. (III. 27.) Korm. rendelete rendes oktatásra történő visszatérésről rendelkezett, amelynek értelmében 2021. április 19-től a közoktatási intézményekben az oktatás személyes jelenléttel folytatódik.

Tájékoztatás a 2021. március 8-ától életbelépő iskolán kívüli, digitális munkarendről

A koronavírus járvány 3. hullámának terjedése miatt a Kormány újabb veszélyhelyzeti intézkedésekről döntött, amelyek a köznevelési intézményeket is érintik.

Az iskolákban 2021. március 8-ától 2021.március 31-éig a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre. A tavaszi szünet a tanév rendje szerint 2021. április 1-6. lesz.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Miniszteri levelében megfogalmazottak szerint a tantermen kívüli, digitális munkarend időszakában a kontaktusszám minél jelentősebb csökkentése érdekében a gyermekfelügyelet nem kerül megszervezésre.

A digitális oktatás időszaka alatt Heves Város Önkormányzata a veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjéről szóló 556/2020. (XII.4.) Korm. rendelet szabályainak megfelelő alkalmazásával gyermekétkeztetést biztosít az iskoláskorú gyermekek részére.

Heves Város Önkormányzata csak azon gyermekek részére tud gyermekétkeztetést biztosítani, akik ezt az illetékes Iskolánál igénylik.

A Hevesi Körzeti Általános Iskola esetében az ellátás az Arany János úti Tagóvodában (3360 Heves, Arany János út 36/b) vehető át, minden nap 11:00-13:00 óra közötti időben. A déli meleg főétkezés egyszer használatos eldobható edényben, míg a kis étkezések külön csomagolva kerülnek kiosztásra.

A fentiek szerinti közétkezés (pénteken az iskolában kapott vagy hétfőn az iskolában átvehető) adatgyűjtő ív kitöltésével és annak mielőbbi visszajuttatásával az illetékes Iskoláknál igényelhető.

Kérjük azokat a szülőket, akiknek a gyermeke nem kapta meg pénteken az igénylőlapot, és igénylik az étkeztetést, hétfőn az iskola portáján vegyék át és töltsék ki azt.

 

Együttműködésüket köszönjük!

TÁJÉKOZTATÓ az új oktatási munkarendről

Magyarország Kormányának döntése alapján, a kialakult járványügyi helyzet miatt hétfőtől, azaz 2021. március 8-tól új oktatási munkarendet vezetnek be a magyarországi iskolákban. Ez azt jelenti, hogy a tanulók nem látogathatják az iskolákat. Az oktatás alapvetően a KRÉTA Iskolai Alaprendszeren keresztül történik.