Tájékoztatás a 2021. március 8-ától életbelépő iskolán kívüli, digitális munkarendről

A koronavírus járvány 3. hullámának terjedése miatt a Kormány újabb veszélyhelyzeti intézkedésekről döntött, amelyek a köznevelési intézményeket is érintik.

Az iskolákban 2021. március 8-ától 2021.március 31-éig a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre. A tavaszi szünet a tanév rendje szerint 2021. április 1-6. lesz.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Miniszteri levelében megfogalmazottak szerint a tantermen kívüli, digitális munkarend időszakában a kontaktusszám minél jelentősebb csökkentése érdekében a gyermekfelügyelet nem kerül megszervezésre.

A digitális oktatás időszaka alatt Heves Város Önkormányzata a veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjéről szóló 556/2020. (XII.4.) Korm. rendelet szabályainak megfelelő alkalmazásával gyermekétkeztetést biztosít az iskoláskorú gyermekek részére.

Heves Város Önkormányzata csak azon gyermekek részére tud gyermekétkeztetést biztosítani, akik ezt az illetékes Iskolánál igénylik.

A Hevesi Körzeti Általános Iskola esetében az ellátás az Arany János úti Tagóvodában (3360 Heves, Arany János út 36/b) vehető át, minden nap 11:00-13:00 óra közötti időben. A déli meleg főétkezés egyszer használatos eldobható edényben, míg a kis étkezések külön csomagolva kerülnek kiosztásra.

A fentiek szerinti közétkezés (pénteken az iskolában kapott vagy hétfőn az iskolában átvehető) adatgyűjtő ív kitöltésével és annak mielőbbi visszajuttatásával az illetékes Iskoláknál igényelhető.

Kérjük azokat a szülőket, akiknek a gyermeke nem kapta meg pénteken az igénylőlapot, és igénylik az étkeztetést, hétfőn az iskola portáján vegyék át és töltsék ki azt.

 

Együttműködésüket köszönjük!