Hevesi pedagógusok kitüntetése a Líceumban

„A jó nevelő örök tanuló, s azonnal fölismeri,

ha nálánál különb tanítványra talál.”

Pilinszky János

IMG_1758

 Az Eszterházy Károly Egyetem dísztermében 2018. június 1. napján rendezett pedagógusnapi ünnepségen Ballagó Zoltán, az Egri Tankerületi Központ igazgatója köszöntötte a meghívottakat. Az ünnepi műsort követően az idei tanév kitüntetettjei vehették át díjaikat. Az ünnepeltek között három hevesi pedagógust is köszönthetünk.

Kádár Imréné, a Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Zeneművészeti Tagintézményének zongoratanára számára az „Egri Tankerületi Központ Kiváló Pedagógusa” címet adományozta a fenntartó. dr. Kádár Imréné a hevesi Zeneiskola egyik alapító tagja. Fél évszázada kezdte zenetanári pályáját. Szolfézst és zongorát tanított. Jelenleg a hevesi Zeneművészeti Tagintézmény óraadó zongoratanára. Zenetanári munkája, a munkához való viszonya, tudása, lendülete, munkabírása kimagasló és elismerésre méltó. Hiteles, igazi pedagógus.

Árvai Erzsébet a Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Körzeti Tagiskolájának tanára a Miniszter Elismerő Oklevele” miniszteri elismerést vehette át. Szakmai tevékenysége, innovatív szemlélete példaértékű. Elhivatott a tehetséggondozás iránt. Számos tehetséges tanítványát indította el a művészpályán. Tudásmegosztó, publikációs tevékenysége figyelemre méltó. A tanítás mellett önálló alkotói tevékenységet is folytat. Az elmúlt 20 évben hat egyéni kiállítása volt. Árvai Erzsébet a Körzeti Tagiskolában maradandót alkotott az „Életfa” és a „Mesevár című mozaikfalak elkészítésével.

Verebélyi Zoltán a Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanára több évtizedes kiemelkedő pedagógiai és vezetői munkája, közéleti szerepvállalása, valamint a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók segítése érdekében végzett tevékenységéért a Miniszter Elismerő Oklevele” miniszteri elismerésben részesült. Emberi tartása, határozott tanári személyisége következtében meghatározó az iskola nevelő-oktató munkájában. Kollégái, tanítványai és a szülők tiszteletét, szeretetét élvezi. Kötelességtudata, szorgalma, állhatatossága elismerésre méltó.

Az elismerésekhez gratulálunk, sok sikert és jó egészséget kívánunk!

Szabó Imre Tiborné

intézményvezető